Arkiv

Posts Tagged ‘trovärdighet’

Är du trovärdig eller tror du

04 september 2009 2 kommentarer

Chefsingenjören länkar i ett inlägg om masshysteri maa av den aktuella influensaepidemin till en artikel i FIB om bl a det psykologiska försvaret.
I artikeln beskrivs hur samhällsinformation och -propaganda om hur Sveriges befolkning skulle agera i händelse av krig och ockupation förändrades över tiden.
Som exempel tas hur det tidiga femtiotalets devis Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt efter 20 år blivit Varje meddelande om att mobiliseringen ska avbrytas är falskt.
Egentligen grundade sig väl förändringen på vad som var trovärdigt. Att aldrig, under några omständigheter, ge upp oavsett konsekvenser eller faktiskt läge, uppfattades inte som ett trovärdigt budskap; vare sig för in- eller utvärtes bruk.

Trovärdigt och dessutom synnerligen viktigt i en tid av femtekolonnare och desinformation, var uppmaningen att aldrig avbryta en beordrad mobilisering. Det sände också nödvändiga signaler utåt.
Under det kalla kriget och då försvaret fortfarande var en folkets angelägenhet, var trovärdigheten viktig. Nu är det viktigare att låta trovärdig än att vara det. Frågan är vem det lurar.