Arkiv

Posts Tagged ‘The Great Game’

Sänk blicken, titta söderut!

14 december 2014 5 kommentarer

Gulfkarta

Försvarsdebatten och lägesuppföljningen har gått varm de senaste veckorna och fokus har flyttats från Krim och Ukraina till det omedelbara närområdet, till Östersjön på, ovan och under ytan. Underrättelseoperationer i Stockholms skärgård och mer eller mindre spektakulära flygövningar  har gjort detta förhållandevis lilla innanhav till en hot spot med direkta konfrontationsytor mellan Ryssland och NATO.

Om man ska tala film- och teaterspråk gäller alltså för den svenska debatten och för många andra, kommandot ”allt ljus på Östersjön” och det är kanske precis det som herrarna i Kreml vill. Allt ljus på Östersjön så att vi blir för bländade för att titta åt något annat håll. Reservofficeren tog upp detta i det mycket intressanta inlägget om Putin som Den store illusionisten. RO pekar ut riktningen mot stan-länderna, mot Iran och rent allmänt öster-söderut där Krim, Ukraina och Östersjön kanske bara är en side show längs den för Ryssland historiskt långsiktiga vägen mot ett nytt Great Game.

Det må vara på det viset men jag är övertygad om att ett mera kortsiktigt mål är betydligt mera näraliggande i tiden och geografisk synnerligen konkret och preciserat.
Oavsett Putins och Rysslands långsiktiga geopolitiska mål, måste notan betalas för den massiva upprustningen och för den senaste tidens globala show of force och det med reda pengar. Pengar som Ryssland snart inte har. Den ryska statsbudgeten bedöms vara beräknad för att balansera kring ett oljepris på 100 USD per fat men där vi det senaste året sett ett ras från 113 USD i dec 2013 till dagens drygt 60 och det finns inga tecken på att priset ska stiga, tvärt om.
Även om Rysslands valuta- och guldreserv är stor klarar man inte dagens eller ett ytterligare fallande oljepris särskilt länge, även om man radikalt sänker sina ambitioner.
Det låga oljepriset är en följd av kampen om marknadsandelar. Gulfstaterna, saudierna m fl gör allt för att konkurrera ut den USamerikanska och kanadeniska skiffer- och oljesandsoljan som har en brake even runt 80 USD per fat. Arabisk överproduktion kombinerad med global minskad efterfrågan har skapat dagens situation som fått Putins latinamerikanska allierade Venezuela på gränsen till statsbankrutt och som kommer att få den ryska ekonomin att rasa samman om något eller några år om inte priset stiger. (Inom parentes kan sägas att det vara samma mekanismer och motiv som fick Northland Resources i Pajala att kasta in handduken…).

Putin måste därför till varje pris få upp oljepriset, för att behålla initiativet, för att betala rustningsnotan, för att fullfölja sina planer vilka de nu är och för att hålla generaler och befolkning på gott humör.
Den naturliga slutsatsen blir då att det är mot Hormuzsundet, Gulfstaterna och Saudiarabien vi ska rikta våra blickar.  Det torde inte vara något problem för Ryssland att med Irans öppna eller dolda stöd, med egna dolda resurser eller köpta proxies skapa en verklig eller av marknaden uppfattad situation där produktion och distribution av Gulfområdets olja är störd. Även med mindre spektakulära åtgärder torde man under lång tid kunna upprätthålla den osäkerhet som resulterar i marknadsnervositet och höjda priser.
Detta skulle ge den dubbla effekten av pengar till den ryska statskassan och ett USA som måste splittra sig mellan NATO:s behov i Europa och egna och andra allierades behov kring Gulfen.

Alltså, sänk blicken nedåt på kartan och follow the money!

Kirgizistan, inte så långt bort…

Centralasien

De forna sovjetiska republikerna i Centralasien, ”-stanstaterna”, har inte gjort sig kända för att direkt vara frihetens stamort på jorden. Efter SSSR upplösning har dessa stater, med få undantag, utmärkt sig för nepotism, korruption, valfusk, förtryck och allt annat som fjärmat dem från den utveckling som de flesta hoppades på.
Undantag kan kanske Kazachstan sägas vara och, till att börja med, Kirgizistan.
Då nu upproret härjar i Kirgizistan och risken för inbördeskrig är uppenbar, presidenten har inte avgått utan dragit sig undan till de sydliga provinserna där han försöker mobilisera stöd för sin sak, har det folkliga missnöje som funnits och finns tagit sig mera handfasta uttryck.
Situationen som utlöst upproret är inte på något sätt unikt för Kirgizistan; liknande läge och även värre, finns i grannländerna. Om det folkliga upproret lyckas finns en risk/möjlighet att det sprider sig till grannländerna och hela regionen kan då komma att explodera i politiskt våld och kaos.

Detta är en situation som inte bara angår de berörda folken och staterna; de centralasiatiska republikerna ligger definitivt i Rysslands ”Nära utland” och Ryssland har hela tiden försökt upprätthålla en viss, åtminstone militär, kontroll över regionen. Samtidigt är det forna sovjetiska centralasien en bricka i det globala energispelet där det inte bara är fråga om tillgångar utan även, och för vissa stater framförallt, om transitvägar, rörledningar och distributionsvägar. Det Usamerikanska stödet till Georgien och intresset för Transkaukasus kan till stora delar antas vara en del av en långsiktig strävan att, om inte få kontroll så i varje fall, komma in som en fullvärdig aktör i området.

Områdets närhet till konflikten i Afghanistan gör också att alla former av oro i området kan skapa problem för alla former av insatser, militära som civila, i detta land. Flera länder med verksamhet i Afghanistan har underhållsbaser i de centralasiatiska republikerna och en allt viktigare underhållsväg går via Ryssland, Kazachstan och bl.a. Uzbekistan till Afghanistan.

Om det blir ett regimskifte i Kirgizistan eller om upproret skulle sprida sig i regionen kan vi se framför oss en hårdhänt kamp om inflytande. Ryssland kommer att hävda sitt ”Nära utland” och sina traditionella rättigheter samtidigt som väst kommer att se chansen till ett ökat inflytande i en resursrik region. Vi får heller inte glömma att även Kina visat ett allt mer ökat intresse för området och dess tillgångar där långt gångna planer finns på en olje-/gasledning österut i konkurrens med både ryska och västliga intressen.
Områdets betydelse för kriget i Afghanistan spär ytterligare på riskerna för en ökad polarisering i området.
”The Great Game continues…”

RIA
The Moscow Times
SvD 1
SvD 2
DN 1
DN 2