Arkiv

Posts Tagged ‘stridsväst’

Vaddå truppservice? Terrängen och Blocket gäller….

Hos Wiseman pågår för närvarande en animerad debatt om var gränserna går för den enskilde soldatens rätt till egenanskaffning av mtrl och om rätten att själv välja personlig utrustning efter personliga preferenser och erfarenheter.
Debatten är stundom synnerligen vildvuxen och ibland får man intrycket att den som inte gjort minst tre vändor i Afghanistan saknar rätt att yttra sig och ska hålla käften; därför är det kanske säkrast att skriva på sin egen sida snarare än i kommentarsfältet hos Wiseman.

För oss som började vår militära bana då bajonett, vattenflaska och magasin hade sina reglementerade (AR I) platser på och i stridsselen, oavsett du var vänster- eller högerhänt och inga avvikelser accepterades under formellt uppträdande, visar dagens debatt på en helt fantastisk frihet, även med den M-nummersatta mtrl. Verkan går före likformighet och prydlighet och personlig bekvämlighet på stridsfältet får i mångt och mycket vara styrande.

Frågan är då var man ska dra gränsen. Vad är tillåtet, vad är att gå för långt, när ska man sätta ned foten? Jag är inte bara lite kluven och min ryggsäck (eller snarare ryggväska…) från forna tider är tung, men jag tror nog faktiskt att en ganska stor frihet är att förorda. Mina krav är bara att avvikelser i färg, form och funktion inte får vara för stora och att alla ansatser till personlig ballhetsanskaffning ska stävjas med kraft.

Frågan är bara, när och var ska man tillåta denna vildvuxenhet? Ska den Palestinaschal som onekligen är bekväm och praktisk (jag vet, den fanns i Sinai redan på 70-talet….) i sin rätta miljö vara tillåten under vinterövning i Boden bara för att ta ett exempel?

Debatten är inte ny. Även då jag gjorde lumpen ville vi ”förbättra” viss mtrl eller ersätta den med egna persedlar. Min plutonchef sade då något klokt och som kanske, med anpassning till dagens förhållanden, borde gälla än: ”Om det blir krig och örlog skiter jag i vad ni har under snödräkten…huvudsaken ni trivs….men under GU ska ni lära er att handha och fungera med Kungens mtrl. Det är den som finns i underhållskedjan och det är den ni får fortsätta kriget med då ni skitit ned era Helly Hansen….”