Arkiv

Posts Tagged ‘smålägenheter’

Armén är mitt hem…

12 januari 2010 1 kommentar

Nu då vi ska gå över till ett yrkesförsvar med anställda soldater kan jag inte låta bli att undra över en sådan i sammanhanget kanske prosaisk sak som förläggning och boende.
Alla kan ju knappast vara eller förbli ensamstående i 20-årsåldern som inte vill annat än att bo på logement och leva stärkande kamratliv.
Efterfrågan på bostäder av varierande storlek och kvalité måste bli stor på de framtida garnisonsorterna och billigt måste det vara också med den sold som förutskickats…
Visserligen påstås att kaserner ska byggas om till olika former av smålägenheter men alla vill förmodligen inte bo på jobbet, särskilt inte de som har familjer.

Vi hamnar kanske i den situation som råder i Ryssland där en officer med jobb inom bostadsförmedlingen på försvarsdepartementet nu gripits för tagande av muta där någon försökte köpa sig förbi kön till en enrummare i Moskva.

Skämt, eller allvar, åsido; hur har man tänkt egentligen? Är våra framtida soldater hänvisade till logement eller till att själva slå sig fram på den öppna bostadsmarknaden? Att investera i eget boende, villa eller bostadsrätt, lär väl inte vara aktuellt, vare sig med tanke på lönen eller på de osäkra förhållandena och täta bytena av tjänstgöringsort.

Övnings- och insatsfrekvensen kanske kommer att bli så stor att de inte behöver något eget…..