Arkiv

Posts Tagged ‘sälerhetspolitik’

JAS 39, industrins driftvärn?

 

Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga, men också positivt för svenska jobb, svensk export och svensk forskning och utveckling. Försvarsindustrin, inklusive underleverantörer, sysselsätter dessutom i dag upp emot 100 000 personer i Sverige. Produktion sker på ett 70-tal orter i Sverige, bland annat i Linköping, Karlskrona, Karlskoga och Örnsköldsvik.

Sveriges välfärdsambitioner är beroende av att vi har en stark och konkurrenskraftig industri, som erbjuder avancerade produkter och tjänster till omvärlden. Vår ställning som en liten, öppen och exportberoende ekonomi på en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt världsmarknad ställer krav på svenska företag att ständigt hitta nya innovationer och marknader. (Regeringens Brännpunktsinlägg, SvD)

Där har vi det alltså, i svart på vitt. Vår försvarsförmåga, omvärldsutvecklingen, närområdet, Gotland, Barentsregionen och Subartik, Östersjön, Putinismen mm, mm reduceras till ren och skär industri- och sysselsättningspolitik. Efter en kort och till intet förpliktigande inledande referens till att  Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld kräver att Sverige har ett försvar, övergår man till en argumentation som får en att tro att vi har ett försvar rent allmänt och vad gäller JAS 39 i synnerhet, bara för att hålla 70 svenska orter med 100 000 anställda vid liv och för att säkerställa forskning och utveckling inom tekniktunga sektorer.
Inte ett ord om omvärldsanalys, krav på förmågor, avvägningar mellan försvarsgrenar, uthållighet eller NATO. I stället ges vi intrycket att vi utvecklar nästa Gripengeneration bara för att vi får chansen att dela kostnaderna och för att det gynnar svensk industri. Om vi behöver planen eller inte verkar i sammanhanget ointressant!

För att klara denna, uppenbarligen industripolitiska satsning, skjuter man till nålpengar till försvarsbudgeten och kallar det ett långsiktigt ansvarstagande för vår försvarsförmåga.
Sanningen är väl snarare att man inför valet skapar arbetstillfällen i svensk industri samtidigt som de positiva effekterna för forskning, utveckling och innovation, inte minst inom civila områden, är betydande.
Vår nationella försvarsförmåga verkar ha lite med saken att göra annat än som grädde på moset….