Arkiv

Posts Tagged ‘ROE’

Någon Annan, en bror till Kofi??

DN skriver om hur den svenska flygstyrkan över Libyen vid ett flertal tillfällen blivit vittne till vad som måste betraktas som folkrättsbrott men hur man, pga de socialdemokratiska inskränkningarna i de nationella ROE, inte kunnat ingripa.
Den i grunden positiva och fruktbärande folkhemstanken om att det ständigt ska finnas någon som hjälper oss med problem vi inte klarar själva, har slagit över och givit oss en ”någon-annan-ism” som tydligen inte bara gäller det goda samhället. Den gäller nu generellt, från det personliga till utrikes- och säkerhetspolitik. Någon annan ska lösa problemet, framförallt om jag på minsta sätt riskerar att utsättas för ifrågasättande eller kritik.

I en grannby observeras några lokala slynglar då de lever rövare på den samfällt ägda och skötta badplatsen. De svinar ned och bär med sig livräddningsutrustning därifrån. Vad händer? Annons i lokalbladet där de uppmanas att städa efter sig, att bära tillbaks grejorna och som avslutas med att ”Ni var observerade och är igenkända!” En bekant till mig med viss insyn har frågat direkt berörda att ”om ni nu vet vilka de är, varför kontaktar ni inte ungarna eller deras föräldrar direkt istället för att annonsera?” ”Vadå, så kan man väl inte göra heller. Då kan ju jag få skit för det. Det får någon annan göra! Vad har vi annars polisen till?”

I Libyen annonserar man inte i lokalbladet. Där går det ut över sambandsmedel att ”vi har observerat och kännt igen”. Och eftersom socialdemokraterna och Håkan Juholt lika lite som byborna vid badplatsen vill riskera att på något sätt ”få skit för det” ställer vi oss vid sidan och tittar på. ”Vad har vi annars Någon Annan till?”

Se även
Wiseman
Väpnaren
SvD

Annonser
Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , , ,

Den ack så viktiga gränsen mellan krig och krig…

Mona Sahlin mfl är upprörda över de nya reglerna för svenskt agerande i Afghanistan. Frågan är vad som gjort henne mest upprörd, ändringarna som sådana eller att hon inte blivit orienterad eller tillfrågad i förväg.

Nu klarar hon ut att något ”skjut först och fråga sen” aldrig kan komma på fråga och att ett sådant agerande inte ligger i linje med vare sig uppdraget eller svensk tradition.
Nu innebär väl de nya ROE (Rules Of Engagement) knappast någon övergång till fri jakt eller till Vilda Västern; snarare möjligheten till ”skjut innan den andra hinner göra det”. I sammanhanget kan jag dock inte låta bli att citera mig själv från ett inlägg i frågan från den 4. mars:

Om några ändringar ska genomföras i ROE vill man att de genomförs i det tysta och utan öppen debatt. Skälet till detta är enkelt.
Från politisk håll vill man till varje pris upprätthålla chimären av en i grunden fredsbevarande insats med karameller och skolböcker som det viktigaste vapnet. Att öppet debattera och argumentera för ”aktivt självskydd” skulle påvisa en verklighet man vill hålla undan från debatt och tidningssidor….aktivt självskydd skulle rycka bort den sista spärren från den verklighet som kallas krig och krig sysslar ju Sverige, som vi alla vet, inte med.
Om nu ROE ändras gäller det att skapa nya gränser och att vara medveten om risken för en eskalering. Steget från ”aktivt självskydd” till ett ännu mera aktivt uppträdande, till ”search and destroy”, sök upp och bekämpa, är inte långt. Tar vi även det steget, som mycket väl kan motiveras både med utgångspunkt i force protection och uppgiften som sådan, har vi verkligen klivit in på krigets bana.

Vi måste samtidigt vara medvetna om att ett mera aktivt agerande är resurskrävande och att den nuvarande numerären och dess sammansättning rimmar illa med de eventuellt nya metoderna om styrkan ska kunna ha någon uthållighet och möjlighet till uppträdande över ytan.
Oavsett nya ROE eller inte, har insikten om verkligheten och förhållandena för den svenska ISAF-styrkan uppenbarligen börjat tränga igenom de politiska filtren. Förhoppningsvis ska den insikten också resultera i något av de två möjliga alternativen. Antingen lägger vi rök och drar oss ur eller också ges styrkan de resurser, personellt och materiellt, som krävs. Att fortsätta som om inget hänt eller händer håller inte i längden.

SvD
DN

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , ,

Hur aktiva ska vi vara?

Aktivt självskydd är en något eufemistisk formulering för möjligheten att avvärja ett angrepp innan man drabbats av det; inte ”skjut först och fråga sen” men väl ”skjut innan den andre hinner göra det”.
Reglerna för svenska ISAFsoldaters agerande i Afghanistan (ROE, Rules Of Engagement) medger f.n. inte ett sådant agerande, utan man styrs, enkelt uttryckt av regeln ”bli påskjuten först, skjut sen tillbaka”.

Då nu kontingentschefen, överste Christer Tistam, i TV 4 efterlyser en ändring av reglerna, dels för att öka säkerheten för de egna soldaterna, dels för att öka möjligheterna att lösa uppgiften och att öka trovärdigheten och förtroendet hos lokalbefolkningen, uppfattas detta som kontroversiellt i vissa kretsar.
De eventuellt negativa konsekvenserna för Tistams framtida karriär lämnar jag åt andra att kommentera och debattera; jag nöjer mig med att konstatera att om sådana frågor överhuvudtaget kommer upp visar det bara på den beklagansvärda sänkningen av takhöjden i Försvarsmakten och oviljan att acceptera ett personligt och aktivt ledarskap.

Jag väljer istället att fundera över den hittills kompakta tystnaden från den militära och politiska ledningsnivån. Att våra högsta militära chefer tiger still, åtminstone utåt, kan man förstå. Frågan är i slutändan politisk och ligger utanför den militära beslutskompetensen.
Att man från politiskt håll också varit tyst hittills kan jag också förstå, man vill helt enkelt inte att frågan debatteras öppet. Om några ändringar ska genomföras i ROE vill man att de genomförs i det tysta och utan öppen debatt. Skälet till detta är enkelt.
Från politisk håll vill man till varje pris upprätthålla chimären av en i grunden fredsbevarande insats med karameller och skolböcker som det viktigaste vapnet. Att öppet debattera och argumentera för ”aktivt självskydd” skulle påvisa en verklighet man vill hålla undan från debatt och tidningssidor….aktivt självskydd skulle rycka bort den sista spärren från den verklighet som kallas krig och krig sysslar ju Sverige, som vi alla vet, inte med.
Om nu ROE ändras gäller det att skapa nya gränser och att vara medveten om risken för en eskalering. Steget från ”aktivt självskydd” till ett ännu mera aktivt uppträdande, till ”search and destroy”, sök upp och bekämpa, är inte långt. Tar vi även det steget, som mycket väl kan motiveras både med utgångspunkt i force protection och uppgiften som sådan, har vi verkligen klivit in på krigets bana.

TV 4
Wiseman