Arkiv

Posts Tagged ‘reklamfilm’

Rekrytera mera!

Flashiga reklamfilmer i fejkade situationer ska locka aspiranter till den nya Försvarsmakten och debatten är nu igång både om kampanjen som sådan och den verklighet man försöker rekrytera till.
Viktigt i sammanhanget är då inte bara hur rekryteringskampanjerna ska utformas eller anställningsformerna och lönerna; lika viktigt är att fråga sig vad det är som får unga människor att söka sig till Försvarsmakten och det gäller inte bara anställda och kontrakterade soldater och sjömän utan även officerarna.

Eftersom vi vet väldigt lite, dvs ingenting, om bevekelsegrunderna för att bli soldat kan vi ju istället titta på varför dagens officerare blev det och försöka dra slutsatser av detta.

Vilka i dagens officerskår tog anställning pga framtida löneutveckling, idealistiska tankar om försvar av fosterland och demokratiska ideal eller viljan att i internationella insatser göra gott för mänskligheten? Väldigt få om ens några! Vilka klev på pga smarta rekryteringskampanjer? Ännu färre!
Herrar och damer officerare rekryterades därför att de fått en positiv inställning till Försvaret som organisation under värnpliktstjänstgöringen, efter påverkan från sina befäl, för att de såg en möjlighet att få stanna kvar i sin lilla garnisonsstad, för att de fick en betald utbildning med anställningstrygghet, för att det fanns utvecklingsmöjligheter efter eget val, ambition och förmåga, för att de gick i pappas fotspår och för väldigt många för att de mer eller mindre halkade in på ett bananskal och blev kvar.
För de blå kan vi sedan kanske lägga till specialintressen för sjöliv respektive flygetyg.
Helt andra faktorer än lön och tuffa situationer i Långtbortistan alltså.

I dagens situation med ett slopat värnpliktsförsvar och med avvecklade garnisonsstäder och en avsevärt minskad trygghet och kontinuitet för dem som prioriterar det, finns det bara en rekryteringsfaktor kvar, förutom den ideella, som vi vet fungerar, nämligen Försvarsmakten som som organisation och institution. Försvarsmakten som den goda arbetsgivaren som tar hand om sin personal, utbildar den, ger den utvecklingsmöjligheter och som skapar individuella mervärden; Försvarsmakten som den arbetsplats där man trivs och med glädje går till jobbet även då det regnar och där man har förtroende för sina kollegor och för sina chefer; där man vet och får reda på att man gör en insats som räknas och som är viktig för landet.

Det är här och mot detta rekryteringsfilmerna bör satsas. Det är här man har möjlighet att rekrytera den rätta personalen. Detta kräver dock att man först skapar ett försvarsmaktsklimat som inte finns längre, om det någonsin funnits, att man bygger en ny verklighet; men det gör man ju å andra sidan redan i de flashiga Sydafrikafilmerna så varför skulle filmer på föreslaget tema inte kunna vara lika förljugna….

Wiseman’s wisdoms
SvD
DN