Arkiv

Posts Tagged ‘Rådberg’

Tolgfors igen tillsammans med Agrell….

svs litenMan ska inte upprepa sig men jag gör det ändå. Återigen har jag anledning att, kanske till min egen förvåning, skriva: Bra Tolgfors!
På sin blogg tar han på ett alldeles utmärkt och klargörande sätt udden av de halvsanningar, medvetna missuppfattningar och skruvade påståenden som den senaste tiden förekommit i debatten kring den svenska Afghanistaninsatsen. Man kan undra (eller snarare inte alls) vad Helle Klein och Peter Rådberg m fl kan ha haft för syften med sina vinklingar, men försvarsministerns uttalande med de källor och UNSC- och riksdagsbeslut han redovisar borde få dem att tänka till både en och två gånger vad gäller deras argumentationsteknik. Synd bara att ministern inte givits samma möjligheter på prime time i SVT som de fått.

F.ö. har Wilhelm Agrell ett aktuellt Brännpunktsinlägg i dagens SvD rörande den svenska vapenexporten och följderna och problemen med internationaliseringen av den svenska försvarsindustrin, de minskande beställningarna från det svenska försvaret och konflikten mellan marknadskrafter och det i Sverige etiskt och politiskt korrekta.
Med minskade eller helt utelivna beställningar från Försvarsmakten och med en regering som inte längre använder försvarsbeställningar som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument, är det väl bara att konstatera att om industrin på sikt ska överleva, krävs att de får sälja sina produkter utan alltför stora begränsningar.
Vapenproduktion och -konstruktion i vidaste bemärkelse är ofta tekniskt nyskapande och kräver spetskompetens; något som spiller över på andra områden och ger generella positiva effekter. För detta krävs dock att man får göra affärer och sälja sina produkter. Avvägningen mellan etik, politisk korrekthet och affärer, arbetstillfällen och positiva spinn offs är inte lätt och kommer säkert att leda till en fortsatt debatt.
Låt oss hoppas att den hålls på en högre nivå än den som Klein och Rådberg lagt sig på.

Ord, och vad vi lägger in i dem, är viktiga.

Bl a Wiseman håller med Peter Rådberg om att norra Sverige, liksom hela Nordkalottområdet, ligger inom Rysslands intressesfär och h*n ställer sig lite frågande till ex:vis reaktionen i mitt förra inlägg.
Med den traditionella tolkningen av intressesfär har naturligtvis Wiseman rätt; tolkningen som definierar begreppet som ett område av politiskt, ekonomiskt och militärt intresse som respektive stat följer upp, bevakar i ordets vidaste bemärkelse och som förmodligen är föremål för planläggning i varierande grad.
Så till vida har Sverige och Ryssland, i vår del av världen, till stora delar sammanfallande intressesfärer.

Min reaktion grundade sig på den allmänna tonen i Rådbergs artikel som gav mig direkta associationer till det sätt man i Kreml, fast ibland med en annan terminologi, börjat använda begreppet. En tolkning som innebär en prioriterad ställning och särskilda rättigheter. Rådbergs formuleringar gav mig intrycket att han placerade Sverige inom vad man i Ryssland kallar ”Det nära utlandet” med allt vad det kan innebära.

Oavsett vilken tolkning man har, där jag definitivt föredrar den traditionella, kan man väl, som jag gjort tidigare, konstatera att Nordkalotten, Barentsområdet och Norra Ishavet är ett av de områden som på en inte alltför lång sikt kan utvecklas till en geopolitisk, ekonomisk och militär hotspot. Även om Sverige ligger i utkanten av regionen, torde vi inte komma undan eventuella förvecklingar, hur de än tar sig uttryck. Tills för kanske tio år sedan tog vi mycket stor hänsyn till detta i vår militära planläggning och i vår övningsverksamhet. Nu har vi väl inte resurser att ens sätta upp B-styrkan till övning Nordanvind 1991.