Arkiv

Posts Tagged ‘Petjenga’

Arktisk förmåga, där men inte här

Då världen och media är upptagna med stora nyheter, som utvecklingen i Japan och händelserna i Bahrain och Libyen, är det lätt att nyheter som under andra omständigheter kanske skulle slagits upp förpassas till insidornas notiser.

Av intresse kan kanske annars vara att konstatera att i tider då Sverige avhänder sig viktiga delar av sin subarktiska förmåga och de kvarvarandes fortsatta existens inte är självklar, satsat vår grannland Ryssland stort i området. Enligt general Alexandr Postnikov, chef för de ryska markstyrkorna, ska bl.a. en särskild arktisk brigad inrättas i Petjenga (Petsamo). Uppsättandet av detta förband, i folkmun kallat ”polar-spetsnaz”, kommer väl inte direkt som någon överraskning, redan 2009 flaggade man för behovet av specialförband i denna allt viktigare del av världen.

Av ytterligare intresse i Postnikovs uttalande inför Dumans överhus försvarsutskott, var angreppet på den ryska materielförsörjningen och på försvarsindustrin. ”80 % av arméns materiel är omodern och dessutom alldeles för dyr….”
För priset av en strv T 90 kan man, enligt Postnikov, köpa tre tyska Leoparder.

Oaktat varierande modernitet och höga priser går det inte att komma ifrån att Ryssland satsar och då även i vårt närområde och på förmågor som för bara några år sedan ansågs viktiga även i Sverige; förmågor där vi ansåg oss ledande och där detta kunskaps- och materielförsteg var en av förutsättningarna för ett lyckosamt försvar av stora delar av landet.
Nu anses hotbilden inte längre motivera en allsidig subarktisk förmåga varför vi avvecklar delar av den samtidigt som Ryssland uppvärderar regionens betydelse och satsar.

SvD