Arkiv

Posts Tagged ‘Pellnäs’

Slutar Tolgfors?

Försvarsminister Tolgfors fortsätter att försvara och argumentera för sitt och alliansregeringens nya försvar i en slutreplik (gentemot Bo Pellnäs?) på Brännpunkt i dagens SvD.
Han fullföljer sin taktik att bara framhålla det positiva och att förringa eller helt förbigå svagheter och inkonsekvenser och genom att attackera ståndpunkter som aldrig framförts.

Att Sverige har moderna korvetter och ubåtar i Östersjön, samt 100 moderna JAS 39 Gripen må vara en sanning. Andra sanningar som är nog så viktiga och som han aldrig nämner med ett ord, är att de modernaste korvetterna, efter ett Borgskt besparingsbeslut, saknar en adekvat luftförsvarsförmåga som gör dem oanvändbara i en relevant lufthotbild och att basorganisationen för våra flygstridskrafter raserats, luftbevakning och flygstridsledning ifrågasätts och att flygplanens beväpning brister både vad gäller antal och modernitet.
Moderna korvetter som inte kan lämna kaj pga lufthotbilden och aldrig så moderna flygande plattformar utan moderna vapen i tillräcklig mängd avskräcker inte särskilt många.

Delar av ”det nya försvarets” stående arméförband ska, enligt Tolgfors, med kort varsel kunna grupperas på Gotland om läget så skulle kräva. Det är säkert sant under förutsättning att de inte kommer som tvåa! Även små, men välutrustade och välövade förband kan avskräcka från eller avvärja aggressiva äventyrligheter mot ön. Ställs vi inför fullbordat faktum har vi däremot inget att sätta emot, inte ens med den av Tolgfors förväntade solidariska hjälpen från våra nordiska grannar eller EU. Ett trovärdigt försvar av Gotland kräver arméförband på plats och då inte bara förrådsställda stridsvagnar.

Tolgfors hävdar att Bo Pellnäs m fl argumenterar för ett försvar fokuserat mot ett invasionshot som ingen säkerhetspolitisk bedömare hävdar finns inom överblickbar tid.
Så har inte jag uppfattat det. Vad Pellnäs m fl, inklusive jag själv, hävdat, är att ”Det nya försvaret” inte ens är tillräckligt för den hotbild och de uppgifter som regeringen anser vara styrande. Vidare att den nationella förmågan ska ges försteg före de internationella insatserna, ”hemma först, borta sen…”

Tolgfors kallar sitt inlägg en slutreplik. Låt oss hoppas att debatten trots detta fortsätter.

Försvaret i Almedalen

Till min glädje kan jag konstatera att även försvars- och säkerhetspolitik får plats i Almedalen; om än i mycket liten omfattning. Av 1042 registrerade aktiviteter får man 22 träffar vid sökning på nyckelordet ”försvar”.
Bland dessa seminarier, diskussioner, paneldebatter mm med arrangörer som täcker hela registret från det officiella ”försvarssverige” till Svenska Freds och med ibland teman som bara perifert kan sägas vara försvars- eller säkerhetsrelaterade, hittade jag två evenemang som sticker ut och som verkligen berör kärnfrågan.
Korten på det försvarspolitiska bordet:
Ligger vi rätt i försvarspolitiken? Klarar vi av framtidens utmaningar? Kom och debattera med bl.a. försvarsminister Sten Tolgfors, Anders Karlsson (s), Gunilla Wahlén (v), Peter Rådberg (mp), Bo Pellnäs, och Eva Haldén, FHS
.
Här har Bo Pellnäs verkligen stuckit huvudet i ett getingbo och han lär behöva hela sin argumentationskonst och hela sin argumentbank för att kunna rubba denna politikerskara. Visst eldunderstöd kan han kanske påräkna från Eva Haldén.
Efter debatten kan ju Tolgfors och Pellnäs tillsammans ge sig ut i den gotländska sommaren och reka förrådsplatsen för den fjorton stridsvagnarna…

Monster under sängen i säkerhetspolitiken:
Vilka bilder av Ryssland påverkar svensk säkerhets- och försvarspolitik? Hur ser bilden av väst ut i Ryssland? Medverkande: Jakob Hedenskog, FOI, Carolina Vendil Pallin, UI och Irina Dergacheva, ITAR-TASS.

Man kanske rent av kommer att kunna belysa problematiken med att analysera och värdera rysk politik, ryska prioriteringar och värderingar med svenska ögon och svenska skygglappar.
Oavsett detta lär det bli ett intressant samtal.

Förhoppningsvis kommer någon form av rapportering eller sammanfattning av de olika seminarierna att bli tillgänglig för oss som inte kan vara där. De stora medierna lär väl inte vare sig hinna med eller ha plats; de är fullt upptagna med partiledarnas m fl olika utspel, men jag tar tacksamt emot tips från dem som hittar något någonstans.

Styling hjälper inte långt

Sunsilk tänder stjärnor i ditt hår ironiserar Bo Pellnäs på SvD Brännpunkt med tanke på försvarsminister Tolgfors senaste försök att sälja in ”Det nya försvaret”.
Man kan också konstatera, att trots att Brylcreme ger stil åt alla killar och att Den gula hinnan, det är känt, borstas bort med med Pepsodent, ingen reklamfilmsstyling i världen lyckas övertyga om trovärdigheten i ministerns säljargumentation.

Vad man i alliansregeringen uppenbarligen inte förstått eller förmått att ta till sig, är att svensken i gemen skiter fullständigt i vår förmåga att sända förband till Långtbortistan. Oavsett vad man tror om en eventuell hotbild vill man se de nedlagda försvarsmiljarderna resultera i något påtagligt på hemmaplan; något man från och till möter i vardagen, något som, om inte annat finns till hands då skogen brinner eller älven svämmar över och då över hela landet. Eventuella Långtbortistan-äventyr kan man eventuellt acceptera som grädde på moset då allt annat kommit på plats.
Om man ovanpå detta lägger den hotbild vi kan skymta runt hörnet här, i vår del av världen, skulle nog svenska folket verkligen dra öronen åt sig om de verkligen visste hur illa det är ställt med vår nationella förmåga och hur lång tid det kommer att ta innan ens Tolgfors stylade resurser kommit på plats.

Jag har vid flera tillfällen hävdad att man i Sverige inte vinner några val på försvars- och säkerhetsfrågor. Frågan är om de kanske kan bidra till en valförlust.