Arkiv

Posts Tagged ‘peak oil’

Den ryska björnen……en isbjörn

08 februari 2012 1 kommentar

                    

Ryssland har fullt klart insett vad kontinental ”slut oil” skulle innebära för landets möjligheter att försörja sin befolkning och att leva upp till sina stormaktsambitioner och vilken betydelse det (sub)arktiska området kommer att få då resurserna sinar på annat håll.
Jag själv, och kanske framför allt Observationsplatsen, har flaggat för den ryska styrkeuppbyggnaden i det arktiska och subarktiska området där ny och anpassad materiel och nya förbandstyper tillförs i en accelererande takt; allt för att säkerställa kontrollen över vad man redan har och för att kunna utöva påtryckning i kampen om resurserna med bl a Norge, Kanada och Danmark/Grönland, samtliga NATO-länder.

Det är inte lite som Ryssland hävdar kan komma att ligga inom den ryska ekonomiska zonen och efterhand som isen smälter undan och oljan och gasen i övrigt tryter, kommer kapplöpningen att intensifieras.

Nu är det inte enbart den ryska krigsmakten och dess (sub)arktiska förband som ska förstärkas. Även FSB, och då kanske främst dess gränsbevakande delar, ska uppgraderas och ges modern utrustning, allt för att skydda parts of the world that are critically important for us, including the Arctic region, as well as the protection of its bio-resources.

Extra measures are needed to protect Russian interests and reinforce its borders in the Arctic, President Dmitry Medvedev told the Federal Security Service (FSB) on Tuesday.

“Additional measures should be taken to protect Russian interests in some parts of the world that are critically important for us, including the Arctic region, as well as the protection of its bio-resources,” he said.

The FSB Frontier Guard Service will be upgraded and provided with modern equipment, he said.

Russia is to deploy by 2020 a combined-arms force to protect its political and economic interests in the Arctic, including military, border and coastal guard units to guarantee Russia’s military security in diverse military and political circumstances. (RIA)

Barentsregionen med kringliggande havsområden har alltid varit en säkerhetspolitiskt hot spot, men över tiden av kanske varierande anledningar. Detta var ett känt faktum även i Sverige som förr satsade avsevärda resurser på förband och förmågor anpassade för strid i denna speciella och krävande miljö.

Det ska bli intressant att se om den fortsatta utvecklingen med en ökad militärisering av regionen och områdets dramatiskt ökande ekonomiska och försörjningsmässiga betydelse, kommer att avspegla sig i svensk planering och svenska åtgärder.

Förmågan till uppträdande och strid i subarktisk miljö upprätthålls vid förbanden  i Boden, Arvidsjaur och Luleå, men de förslår inte långt i en krissituation. Kommer vi ha råd eller ens viljan att ge övriga delar av FM åtminstone en grundläggande förmåga i vinterstrid eller planerar vi för en global uppvärmning av en omfattning som gör den förmågan onödig….
F.n. är väl förmågan till uppträdande i öken- och djungelmiljö större än FM generella skidförmåga…..