Arkiv

Posts Tagged ‘östeuropa’

Ska det gamla ”Östeuropa” återuppstå?

09 augusti 2009 1 kommentar

Stöd Våra SoldaterRolf Gustavsson avslutar sin krönika i söndagens SvD med kanske skall femdagarskriget framför allt förstås som en kraftfull förvarning om Rysslands ambitioner att upprätthålla en intressesfär i regionen. Det är i så fall riktigt illavarslande.

Det är väl det minsta man kan säga! Putindoktrinen om Rysslands rätt att med alla medel skydda sina medborgare varhelst i världen de befinner sig i kombination med Medvedevdoktrinens hävdande av Rysslands särskilda rättigheter och privilegier i ”Det nära utlandet”, kan efter Georgienkriget inte avfärdas som retorik och fagert tal för inhemskt bruk.
Då Ryssland dessutom i ett ökande tempo skaffar sig de resurser som behövs för att kunna sätta militär kraft bakom orden, något man nu demonsterar genom övningar av en omfattning som får Georgienoperationen att framstå som en enklare bataljonsövning, kan man inte annat än undra vilka Kremls slutliga mål är.

En fråga man direkt måste ställa sig är vad Ryssland egentligen menar med ”Det nära utlandet”. Är det lika med de kringliggande stater som ingick i den gamla Sovjetunionen? Räknas i så fall sådana stater som nu är både EU- och NATO-medlemmar in (dvs de baltiska staterna)? Är rentav vissa forna WP-stater en del av intressesfären och i så fall vilka? Är kanske alla områden som gränsar till Ryssland eller som någon gång lytt under Kreml med på listan? I så fall finns kanske en förklaring till Finlands fortsatta satsningar på ett nationellt existensförsvar.
Även med en begränsad definition kommer eventuella ryska försök att flytta fram sina positioner att skapa spänningar, konflikter och spridningsrisker och detta även om framflyttningen till synes sker med fredliga medel och i samförstånd med de stater det berör.
Det skulle omedelbart resultera i frågor om ”who is next” och i alliansbildningar, försök att få säkerhetsgarantier och till slut i en total återgång till ett delat Europa. Är det kanske ett mål i sig för Ryssland? Att Moskva på nytt ska bli den oomstridda centralpunkten och ledstjärnan för ett Östeuropa som i många avseenden, kulturellt, ekonomiskt och politiskt, historiskt alltid hört hemma där?

Lech Walesa skriver brev

President Obamas besök i Moskva och vicepresident Bidens resa till Kiev och Tbilis har föranlett ett antal ryska skribenter att kommentera den USamerikanska östeuropapolitiken under den nya administrationen.

Nu senast är det Dmitry Kosyrev, politisk kommentator på RIA, som med utgångspunkt i ett öppet brev ett antal fd toppolitiker i forna sovjetstater sänt till Washington, kommenterar och analyserar situationen.
I brevet är det Lech Walesa, Vaclav Havel och Vaira Vike-Freiberga som tillsammans med ytterligare 19 politikerkollegor av varierande dignitet, oroar sig över USA:s förändrade politik och Rysslands nya attityd, samtidigt som de hävdar uppfattningen om USA särskilda uppgift och ansvar rörande det nya östeuropa.

Kosyrevs iaktagelser, gjorda med lätt färgade ryska glasögon, är intressanta och ger en inblick i hur man ser på problematiken från rysk sida.
Mest intressant är ändå kanske hans slutord, riktade till makthavarna i Kreml: And Russia, too, which has for many years been defending itself against the Bush-Cheney line, would do well by making its position clear not only on what it does not want its partners to do, but also on what it wants.