Arkiv

Posts Tagged ‘Östersjöflottan’

Den starkes rätt

04 februari 2010 1 kommentar

Att Ryssland dumpat mindre lämpliga produkter i Östersjön och dessutom i svensk ekonomisk zon är egentligen inte ägnat att förvåna. Den starke tar sig den rätt han behöver. Visserligen ska dumpningen ha skett precis i skarven mellan SSSR och det nya Ryssland men ändock innan det stora ryska statsförfallet kommit igång på allvar med åtföljande nedgång för bl.a. Östersjöflottan. Nu var det uppenbarligen fråga om att raskt och på enklaste och billigaste sätt utrymma och tömma baserna i Baltikum från sådant man inte ville, kunde eller behövde ta med sig.

Att svensk underrättelsetjänst hade vetskap om vad som skedde, att regering och andra myndigheter informerades men av olika skäl valde att inte agera får bli en fråga för historiker, ledarsidor och skadeglada motståndarpolitiker och lämnas härmed över till dem. Likadant med de eventuella framtida miljökonsekvenserna. Vad jag istället ägnar en tanke är vad det kan innebära för framtiden vad gäller ryskt agerande i andra frågor som rör Östersjön och svensk ekonomisk zon.

Om ett Ryssland på fallrepet under tidigt 1990-tal kunde ta sig dessa friheter med allt vad det kan tänkas innebära, vad kan då ett Ryssland på väg upp, militärt och politiskt, tycka sig ha rätt till? Den starke tar sig den rätt han behöver skrev jag i inledningen och relativt Sveriges förmågor att hävda sina intressen till havs är även en ännu inte fullt återuppbyggd rysk Östersjöflotta synnerligen stark.

Det som skedde på 90-talet visar med önskvärd tydlighet vad som kan tänkas ske då den starke ska hävda vad han anser vara sin rätt i anslutning till Nord Stream i något av alla de mer eller mindre sannolika scenarier som varit uppe till debatt kring rörledningen.
Vad gäller giftdumpningen valde de svenska myndigheterna att ligga lågt, kanske för att man inte ville störa den komplicerade processen kring Baltikums frigörelse och Rysslands omdaning eller för att man insåg att, då som nu, vi saknade resurser att reellt göra något.

Nord Stream är dock ingen smygdumpning i nattens mörker; ledningen kommer att ligga där och förr eller senare kommer det att uppstå diskussioner och problem kring jurisdiktion, ansvarsområden och rättigheter att agera inom svensk zon. Frågan är om även då den starke kommer att ta den rätt han behöver och vem som kommer att vara stark inom svenskt ansvarsområde.

SvD
SR