Arkiv

Posts Tagged ‘Om kriget kommer’

Om kriget kommer 1952:2

Här kommer sista delen av Om kriget kommer, 1952 års upplaga.
I dessa dagar av snabba krigsförlopp och accelererande händelseutvecklingar är intressant att notera att 1952 var brevinkallelse normalförfarandet vid mobilisering…OKK 11 OKK 12 OKK 13 OKK 14 OKK 15 OKK 17 OKK 18 OKK 16

Om Kriget Kommer 1952:1

Jag har i min ägo ett friskt exemplar av broschyren ”Om kriget kommer”, 1952 års utgåva.
För alla försvarsintresserade torde den utgöra om inte annat så ett kulturhistoriskt intressant dokument.
Mycket av tänket då går igen och har blivit högaktuellt idag.
Jag scannar nu i skriften och lägger ut den efterhand jag har tid och orkar. Här kommer de 10 första uppslagen.

OKK 2OKK 1 OKK 3 OKK 4 OKK 5 OKK 6 OKK 7 OKK 8 OKK 9 OKK 10

Är du trovärdig eller tror du

04 september 2009 2 kommentarer

Chefsingenjören länkar i ett inlägg om masshysteri maa av den aktuella influensaepidemin till en artikel i FIB om bl a det psykologiska försvaret.
I artikeln beskrivs hur samhällsinformation och -propaganda om hur Sveriges befolkning skulle agera i händelse av krig och ockupation förändrades över tiden.
Som exempel tas hur det tidiga femtiotalets devis Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt efter 20 år blivit Varje meddelande om att mobiliseringen ska avbrytas är falskt.
Egentligen grundade sig väl förändringen på vad som var trovärdigt. Att aldrig, under några omständigheter, ge upp oavsett konsekvenser eller faktiskt läge, uppfattades inte som ett trovärdigt budskap; vare sig för in- eller utvärtes bruk.

Trovärdigt och dessutom synnerligen viktigt i en tid av femtekolonnare och desinformation, var uppmaningen att aldrig avbryta en beordrad mobilisering. Det sände också nödvändiga signaler utåt.
Under det kalla kriget och då försvaret fortfarande var en folkets angelägenhet, var trovärdigheten viktig. Nu är det viktigare att låta trovärdig än att vara det. Frågan är vem det lurar.