Arkiv

Posts Tagged ‘North Stream’

Finland har en linje; har Sverige?

Att Ryssland använder sin energiexport som ett politiskt medel och som ett vapen i kampen om inflytande är ingen nyhet. Det har jag påpekat vid ett flertal tillfällen och i många inlägg. Att Ryssland dessutom använder energin i sina försök att splittra EU och att skapa bilaterala lösningar och överenskommelser har också framförts ett antal gånger.
Premiärminister Putins löften i Helsingfors om säkra energileveranser till Finland och antydningar om slopade virkestullar för de nordiska länderna är typexempel på denna söndra-teknik.

Likaså har Rysslands skepsis till EU-partnerskapsprojekt och de bakomliggande motiven varit uppe här ett antal gånger och där EU:s försök att tillämpa tankarna om ”ett ömsesidigt beroende” i Kreml snarare uppfattas som ett försök till ekonomisk och politisk expansion in i ”Det nära utlandet”, ett utland där Ryssland med större och större emfas hävdar sina egna maktpolitiska intressen.
Ett färskt exempel på detta är dagens ryska varningar om framtida energileveransstörningar om inte Ukraina svarar upp mot de ryska kraven.

Finland har en förankrad och kommunicerad politisk inriktning av sina förbindelser med och förhållanden till Ryssland, ett arbete som leds från högsta politiska nivå.
I dagens SvD efterlyser Claes Arvidsson något motsvarande svenskt.
Behovet är naturligtvis självklart. Ryssland har så stora möjligheter att påverka Sverige och vårt närområde ekonomiskt, politiskt, miljömässigt och militärt att det är förvånande, särskilt i ljuset av de senaste årens ryska politik och agerande, att något motsvarande ännu inte kommit ut ur Rosenbad.

Sent ska syndarn vakna

Det är symptomatiskt för den svenska försvarsdebatten att man måste läsa Carl Bildts blogg för att få, om inte den fulla så åtminstone en mer fullständig bild av försvarets inriktning än den som redovisats i våra tidningar.
I pressen har endast redovisats de fyra nya mobiliseringsbataljonerna samtidigt som förrådsställningen av fjorton strv på Gotland trumpetats ut som en avgörande satsning på vårt nationella försvar.

Carl Bildt redovisar även en fortsatt satsning på luftförsvaret utan minskningar av antalet flygplan och på sikt både ny beväpning till och nya versioner av JAS 39. Att vi även fortsättningsvis ska ha kvar vårt luftvärn med dess robotar är en glädjande nyhet tillsammans med CB antydningar om en avsevärt förstärkt förmåga till övervakning och kontroll av Östersjön med på sikt nya fartygstyper.

I detta ligger alls ingen alarmism i dagsläget – men en ökad försiktighet inför framtiden skriver Carl Bildt. Sent ska syndarn vakna!
Det är bara att konstatera att dessa åtgärder kommer att ta tid och kosta pengar, att genomföra dem inom dagens försvarsekonomiska ramar torde inte vara möjligt. Osäkerheten inför framtiden är också stor med en socialdemokrati, av tradition och fortfarande bland gräsrötterna försvarsvänligt, som lierat sig med de pacifistiska och till delar antimilitära krafterna i (V) och (MP).

Leoparden ryter på Gotland

Detta är en viktig svensk signal till omvärlden, både Finland och Norge ökar försvarsanslagen. Vi har slutat minska våra försvarsanslag och behåller en större volym förband än vad som var tänkt. (Anonym allianspolitisk källa till SvD.)
Omvärlden bävar säkert inför denna enorma satsning som utgörs av fyra bataljoner i en mobiliseringsreserv och som det kan ta upp till tre år att få insatsberedda.
Vad som händer med flygvapnets beredskap och beväpning eller exempelvis luftvärnsbeväpningen på våra nya Visbykorvetter får vi än så länge sväva i okunnighet om.

Den stora nyheten är emellertid att Gotland remilitariseras!  Genom att förrådsställa materiel för ett stridsvagnskompani (inklusive fjorton strv 122) på Gotland anser regeringen tydligen att man gått sina belackare till mötes. Strv 122 må vara världens bästa stridsvagn, men förlåt, materiel är i sig vare sig konfliktdämpande eller -avhållande. Till detta krävs ett komplett förband på plats med för situationen och området anpassad beredskap.
Dagens eller morgondagens hot mot Gotland är inte den långsamt eskalerande krisen som ger politiker tid att fatta beslut om tilltransport av personal; en åtgärd som dessutom kan uppfattas som provocerande och som därför i sig kan resultera i tveksamheter och förseningar.
Hotet är den plötsligt uppflammande krisen, försöket att ställa Sverige inför fullbordat faktum eller för den delen, bara ett hot eller ”an offer you can’t refuse…”  I sådana situationer behövs resurser och förmågor på plats, inte fjorton stridsvagnar i förråd. Löjligt!

Regeringens inställning och att man bjudit med armbågen illustreras bäst av försvarsministerns uttalande: Om vi ska ha stridsvagnar förrådsställda är det praktiskt att ha några på Gotland.
Praktisk minsann; bäva månde omvärlden!

Putin spekulerar och i Slite bygger man vidare

Enligt en artikel i dagens nätupplaga av RIA Novosti uttrycker president Putin stor oro över den ukrainska, presidentstyrda, säkerhetstjänstens tillslag mot gasbolaget Naftogaz.
Kanske viktigast är Putins uttalande om att åtgärden misskrediterar Ukraina och att Ryssland kanske måste söka sig andra vägar för sin gasdistribution till Europa.
Om Ryssland styr om sina gastransporter bort från Ukraina skulle detta få ödesdigra konsekvenser för landet. Ukraina är nästan helt beroende av Ryssland för sin energiförsörjning och utan den relativa säkerhet som transiteringen till Europa innebär, skulle Rysslands möjligheter att använda energitillförseln som ett påtryckningsmedel mot Kiev öka högst avsevärt.
Dessutom utgör de transitavgifter som Ukraina tar ut en icke oväsentlig del av landets statsinkomster, inkomster som man i längden skulle få mycket svårt att klara sig utan.
Putins uttalande är ytterligare ett tecken på att den oförsonliga maktkampen mellan president Yushchenko och premiärministerTymoshenko kan komma att driva Ukraina rakt i famnen på Kreml.

För Europa i övrigt kan Putins uttalande innebära att man ökar sitt intresse för och snabbheten i skapa alternativa distributionsvägar. Det nyligen ingångna avtalet med Ungern är ett exempel på detta och Ryssland har ökat trycket mot bl a Sverige för att driva projekt  North Stream till ett för Ryssland positivt avslut.
Ryska uttalanden och kontakter har redan satt ytterligare press på Sverige att lämna ett positivt besked.

Om North Stream genomförs innebär det att Sverige måste skapa de resurser som krävs för att upprätthålla sin jurisdiktion över sina ekonomiska zoner, kapacitet att följa upp ryska skydds- och bevakningsstyrkor och trovärdiga möjligheter att upprätthålla sina folkrättsliga skyldigheter. Den ryskbyggda hamnen i Slite på Gotland kan komma att ställa särskilda krav.
Med tanke på hur Sverige hittills hanterat de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett eventuellt fullbordat North Stream är det dock tveksamt om huvudena i Rosenbad kommer att dras upp ur sanden.