Arkiv

Posts Tagged ‘Naftogaz’

Full gas mot full kontroll

Den politiska och ekonomiska omorienteringen i Ukraina som jag skrivit om tidigare, går vidare. Nu föreslår alltså premiärmininster Putin, vid ett möte med en rysk-ukrainsk delegation, att de två stora nationella gasbolagen, Rysslands Gazprom och Ukrainas Naftogaz, ska gå samman.
Även om det än så länge bara är ett förslag är det inte troligt att Putin skulle gått ut med detta så tydligt om inte Ukrainas nya, till delar mycket proryska, president Viktor Janukovitj, redan ställt sig bakom det.

Som väntat protesterar den ukrainska oppositionen och talar om landsförräderi och att man säljer ut landets självständighet. Även om fusionsplanerna, tillsammans med tidigare överenskommelser om marinbasen Sevastopol och eventuella nya som finns i stupröret på en mängd områden, på ett avgörande sätt kan ändra Ukrainas hittillsvarande förhållande till Ryssland och världen i övrigt, kan det nu aktuella förslaget även få mycket stor betydelse för hela Väst- och Centraleuropa.

20% av EU:s gasimport kommer via ledningar som nu kontrolleras av Ukraina via Naftogaz. Om, vid en eventuell fusion, Ryssland via Gazprom tar kontrollen även över det ukrainska ledningsnätet, kommer man tillsammans med den nya Nord Stream-ledningen under Östersjön och de andra distributionsvägar man kontrollerar, att fullständigt ta kontrollen över naturgasleveranserna till stora delar av den europeiska kontinenten.
Ett avgörande ryskt inflytande över det ukrainska ledningsnätet skulle också kunna kullkasta planerna på att styra om detta för transport av gas från centralasiatiska ”Stanstater”; planer som syftade till att minska både Ukrainas och Europas beroende av den ryska gasen.

Med en rysk kontroll över hela det landbaserade ledningsnätet och med ett avgörande inflytande över Nord Stream, skulle Kreml verkligen hamna i en guldsits. Fullständig kontroll över både produktion och distribution av en förnödenhet som stora delar av Europa gjort sig beroende av för sin energiförsörjning och där alternativa leverantörer eller distributionsvägar knappast finns.

Nu ska jag inte bara måla faan på väggen. Lika väl som Europa i dagsläget är beroende av rysk gas, lika beroende är Ryssland av de inkomster gasförsäljningen genererar. Det går dock inte att komma ifrån att man i Kreml kan komma att få möjligheten att helt diktera villkoren, och då även utanför det rena energiområdet.
Ryssland torde överleva och klara ett avbrutet valutainflöde avsevärt längre än Europa skulle klara avbrutna gasleveranser….
Ryssland har tidigare inte tvekat att använda gaskranen för att nå mål eller påverka frågor man prioriterat; då visserligen mot länder inom det ”Nära utlandet”, men nu håller Kreml på att skapa möjligheten att göra detsamma mot hela Väst- och Centraleuropa och detta utan att man där egentligen kan göra något åt det.

SvD
RIA