Arkiv

Posts Tagged ‘media’

Konspirationer?? Knappast!

16 september 2013 3 kommentarer

Varför skriver inte gammelpressen eller main stream media? Är det inte nyhetsvärdigt, fattar man inte eller vad är det?
Kommentarer likt dessa blir allt vanligare i olika bloggforum. Det må vara hos invandringsmotståndare, naturkramare eller, för att ta något näraliggande, försvarsbloggare med kommentarer.
Ibland är det bara en uppgiven suck men (alltför) ofta antyds något slags konspiration, en tyst överenskommelse inom journalistkåren och bland redaktörer, om att ”om detta skriver vi inte”. Vem eller vilka som skulle ligga bakom en sådan konspiration  redovisas sällan.

Vilka de konspiratoriska överenskommelserna skulle vara som gör att rapporteringen kring rysk upprustning och övningsverksamhet är begränsad eller obefintlig kan man ju fråga sig eller för den delen varför läget inom den svenska Försvarsmakten och dess förmåga upphör att vara en nyhet efter det att brisadmolnet efter enveckasbomben lagts sig och påskupproret flugit vidare.

Tyvärr, alla suckare och konspirationsteoretiker. Sanningen är den att medierna, gamla som nya, tar upp det som intresserar konsumenten. Ett bra exempel på detta är nischen försvarsbloggare och -twittrare. Här finns en (tyvärr alltför) liten intresserad och engagerad läsekrets som får sina behov tillfredställda i bloggosfären och där man i kommentarsfälten kan oja sig, klappa varandra på ryggen och allmänt förfasa sig över sakernas tillstånd. Utanför denna bubbla? Väldigt lite!

Varför? Svaret är enkelt. De stora drakarna, inklusive radio och TV, tar upp sådant som intresserar den breda allmänheten och, like it or not, dit hör i dagsläget inte försvars- och säkerhetspolitik. För att slå sig in bland vård, skola, omsorg, Big Brother, Sofia på Slottet eller skjutningar i Göteborg, krävs något sensationellt och kittlande. ÖB lyckades med enveckasförsvaret men frågan är om det berodde på vad han konkret sa eller på att den högsta företrädaren för en statlig myndighet sade något som kanske inte var politiskt korrekt. Oavsett vilket, då dammet lagt sig gick allt åter till det normala, dvs. totalt ointresse.

Se sanningen i vitögat! Det finns ingen konspiration. Försvaret är, ur journalisters och redaktörers synvinkel, ett särintresse bland andra som måste slåss om utrymmet. De ger läsarna/lyssnarna/tittarna vad de med stor säkerhet vet att de vill ha. Dit hör inte läget inom FM eller rop om att vargen kanske kan komma eller i vart fall har möjlighet att göra det.

Vi andra får nöja oss med att blogga och kommentera vidare och hoppas på droppens långsiktiga kraft.

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, ,