Arkiv

Posts Tagged ‘kustkorvetter’

Var var ni då?

Vare sig kustkorvetterna eller trossfartyget ger adekvat skydd mot finkalibrig eld. Se där ett sensationellt avslöjande i SvD. På samma sätt som för några månader sedan då tidningen slog in öppna dörrar vad gäller skyddsnivån för den svenska ISAF-styrkan, ”avslöjar” man nu välkända egenskaper hos flottans fartyg. Ytterligare en fetstilsvärd uppgift är att fartygen är byggda för robotstrider i Östersjön och inte för piratjakt på oceanerna. Sanna exempel på grävande och avslöjande journalistik.

Varför detta plötsliga intresse och omsorg om våra soldaters och sjömäns väl och ve, kan man fråga sig? Tänk om SvD, och för den delen tidningens alla kollegor, varit lika på hugget gällande dessa frågor tidigare genom åren.
Kustkorvetterna har funnits i mer än tjugofem år och den absoluta huvuddelen av den svenska armén hade under hela det kalla kriget aldrig annat skydd mot finkalibrig eld och splitter än uniformstyget och eventuellt bandvagnsplasten. Var fanns den avslöjande journalistiken då?
De värnpliktiga eller de enheter och förband som var avsedda för landets försvar, och då i en stridsmiljö mångdubbelt farligare än någon internationell insats, bevärdigades aldrig med denna uppmärksamhet.
De mycket stora förluster vi i Sverige kallt räknade med och planlade för, nagelfors eller ifrågasattes aldrig i medierna.
Kan det möjligen bero på att man aldrig såg kriget som en realitet, något som verkligen kunde komma att inträffa? Var försvaret bara en kuliss som aldrig avsågs användas och därför inte behövde granskas i botten?
Nu, då det är verkligheten som gäller, gör man sensation av något länge kännt och som borde ha kommit fram och debatterats för åratal sedan.
Men det är klart, hemförlovade och förrådsställda förband avsedda för landets försvar är ju inte lika spännande och ger ju inte lika solvarma reportageresor som insatta förband på andra sidan jorden.