Arkiv

Posts Tagged ‘Kjell-Olof Feldt’

Intet nytt under solen

”Saudigate” och Tolgforsaffären har för allmänheten avslöjat en värld av skumraskaffärer och deniabilityupplägg som lika gärna kunnat höra hemma i vilken politisk thriller som helst.
Externa bolag, besökande araber i långa kjolar och mörka glasögon, kontanta handlån från MUST hemliga kassa, undanstoppade handlingar för att skydda ministern, mm, mm.

Soppan blir inte sämre av att socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin hävdar att S vid en eventuell valseger 2014 inte avser riva upp samarbetsavtalet med saudierna. För mycket handelsepolitiskt och arbetsmarknadsmässigt står på spel liksom förtroendet för Sverige som avtalspart.
Tydligare kan inte S relativa tystnad i det pågående spelet förklaras och tydligare kan inte illustreras hur realpolitiken står över alla höga principer och festmiddagstal.

Att detta spel och försök att mörka och hålla viktiga verksamheter utanför insyn och allmän kontroll vilar på gamla traditioner visar Kjell Olof Feldt i sin nyss utkomna biografi över finans- och industrimannen Axel Ax:son Johnson.
Som handelsminister hade Feldt kommit i kontakt med Östekonomiska Byrån, en organisation som han då uppfattade som ett slags tankesmedja finansierad av näringslivet för att bl a ge underlag för svenska företag som övervägde att etablera sig i eller göra affärer med Sovjetunionen. Arbetet med boken och i samband med detta tillgången till Johnsons privata arkiv, avslöjade en annan tingens ordning.

Anteckningar och handlingar i Ax:son Johnsons privata arkiv visade att byråns chef avlönades av Försvarsdepartementet via anslaget för ”särskild verksamhet” och även om näringslivet var med och betalade kom den största posten via Kommerskollegium. En annan i sammanhanget synnerligen intressant finansiär var den Finska Riksbanken där uppenbarligen Finland hade ett stort intresse av att bredda sitt underrättelseunderlag rörande sin östra granne och gärna var med och delbetalade den svenska verksamheten.

Detta var alltså sådant som Feldt påstår sig varit helt ovetande om som minister och att det även då, eller kanske ännu mera då, gällde att kunna upprätthålla deniability, visas av att då ansvaret för finansieringen och handläggningen av byrån inom regeringskansliet flyttades från försvars- till handelsdepartementet, fick Feldt inte reda på detta trots att han var handelsminister. Ministern skulle, då som nu, hållas ovetande.

Än än gång kan man alltså konstatera att intet nytt finns under solen och att allt behöver man inte veta, inte ens som minister.

SvD