Arkiv

Posts Tagged ‘insatsförsvar’

Det var det djävligaste, det hade jag ingen aaaaning om

För några kvällar sedan deltog jag i ett sammanträde tillsammans med ett tjugotal personer av bägge könen i varierande åldrar. Alla var vad man kan kalla allmänt samhällsintresserade medborgare som följer med i radio, TV och tidningar; personer med god koll på vad som händer omkring oss.
Av någon anledning kom vi in på försvarsfrågor där kunskapen om debatten, om besluten, om inriktningen och vad det nu kan vara, var stor och åsikterna om exempelvis Afghanistaninsatsen många, skiftande och välgrundade.

Vad som förvånade mig var att lika stor som kunskapen var om debatt, inriktning och beslut, lika liten var den om de praktiska konsekvenserna, om innebörden och om vad som verkligen utgör dagens Försvarsmakt.
Då jag försökte förklara att vi i praktiken inte har något nationellt försvar att tala om, åtminstone inte utan en mycket lång startsträcka, blev jag först inte trodd.
Man hade inte, i den mån man försökt, lyckats omsätta debatt och nyhetsrapportering till en konkret bild, till något man kunde relatera till; kanske därför att man då hade hamnat alldeles för långt ifrån vad man förutsatte eller ansåg vara rimligt.
Oavsett vilken politisk inställning man hade och oavsett vad man tyckte om Försvaret som sådant blev alla genuint förvånade då jag försökte redogöra för vad dagens svenska Försvarmakt konkret bestod av. Särskilt anmärkningsvärt var att flera, även de med ganska god kunskap om ”insatsförsvaret” och den nya personalförsörjningen, var övertygade om att det gamla mobiliseringsförsvaret med sin materiel fanns kvar som något slags skuggorganisation som skulle gå att återväcka, visserligen efter omfattande utbildning och lång tid, men ändå.
Är detta månne anledningen till att försvars- och säkerhetsfrågor får så litet genomslag hos gemene man? Man känner sig lugn därför att man tror att styrka och beredskap är så mycket större och bättre än vad den är, att de som är i medelåldern och däröver fortfarande har en inre bild av vad Försvaret är eller borde vara. En bild som ingen debatt eller inga nyheter förmått ändra.