Arkiv

Posts Tagged ‘infokrig’

Å ena sidan, å andra sidan (den vi sover på…)

Det är konstigt vilket starkt grepp kålsuparteorin och relativiseringsglädjen har över den nymornade svenska säkerhetspolitiska debatten. Här nedan följer en snabb sammanfattning av hur snacket går bland alltför många i min omgivning. Varifrån kommer det? Från svenska medier av alla de slag, från debattörer och kulturpersonligheter. Framförallt från medier som koncentrerar allt på Krim och fullständigt ignorerar styrkeuppbyggnaden och övningsverksamheten kring O och S Ukraina.

Here we go:
Visst, Ryssland har (kanske, det är väl fortfarande lite oklart, eller…) ockuperat Krim och det är ju inte så bra. Carl Bildt tar som vanligt i och ryar om olagligt och brott mot folkrätten. Det ligger kanske något i det men det bor ju onekligen en massa ryssar där och Krim var ju en del av Ryssland förr och den där regeringen i Kiev har ju fascister i sig och kom till på ett tvivelaktigt sätt så en viss förståelse får man ju ha. Det hade ju till och med Reinfeldt i början och han om någon bör ju veta.

USA och NATO bråkar förstås, men de har väl ingen rätt att ha synpunkter? Putin gör väl inget annat än vad USA gjort i alla tider? Tänk bara på Panama, Grenada, Irak, Kosovo, Afghanistan eller för den delen Cuba eller Filipinerna om vi går tillbaka i historien! Snacka om inblandningar. Krim är ju bara blaha jämfört….

Det är ju en väldans tur att Ukraina ligger så långt bort som det gör och att det egentligen, historiskt, tillhör Ryssland. Det gör ju att det hela inte berör oss i Sverige. Jag förstår inte hökarna som direkt poppar upp och kräver ett starkare svenskt försvar. Varför det? Här bor väl inga ryssar och Sverige har väl aldrig varit en del av Ryssland? Om vi stärker försvaret eller, gud förbjude, går med i NATO, retar vi ju bara ryssen och skapar själva ett hot som inte finns. Vadå Gotland? Ryssarna har ju redan Kaliningrad, då är det väl NATO vi ska vara rädda för i så fall…
Om baltstaterna inte varit så snabba på att komma med i NATO hade de inte heller behövt oroa sig. Bättre goda förhållanden med grannen än med någon långt borta som kanske aldrig kommer. Förresten bor det väl en massa ryssar där också.

Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt! Putin är uppenbarligen en god försäljare och svenska folket gillar gröt. Den smakar kanske lite sämre om de läst Olle Wästbergs Brännpunktsartikel i dagens SvD.

 

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , ,

Kvalité vs kvantitet eller var det bättre förr?

06 september 2009 9 kommentarer

Idag har vi tillgång till ett antal ryska nättidningar på engelska; för den som kan ryska är utbudet ännu större, kompletterat med ryska radio- och satellitTV-kanaler. Det är fritt fram att resa till och i Ryssland och vi kan egentligen träffa hur många ryssar som helst som valt att besöka Sverige. Ryssland och rysk politik kommenteras dagligen på bloggar´och i medier världen över. Utbudet och informationsmängden är enorm och alla som har det minsta intresse har alltså oanade möjlgheter att skaffa sig information och att bilda sig en uppfattning.

Vi behöver bara gå c:a 45 år tillbaka i tiden för att hamna i en annan värld. Då sköttes den öppna svenska rysslandsbevakningen av Sven Vallmark som satt i Härnösand och avlyssnade ryska radiosändningar och läste veckogamla Pravda och Izvestia. Med detta magra underlag analyserade han rysk politik och samhällsutveckling och det var hans radiokrönikor och Eko-kommentarer som formade hela generationers uppfattning om den slutna sovjetstaten. För dem som hade tillgång till särskilda underrättelser eller kunde tillräckligt med engelska för att läsa Time eller Newsweek eller rent av lyssna på BBC, var kunskaps- och informationsläget något bättre, men förmodligen inte särskilt mycket.

Frågan är då vad vi vunnit på denna mediaexplosion. Har vi blivit klokare, vet vi egentligen något väsentligt mycket mer? Är politiskt kontroversiell information i de ryska medierna fri eller tillrättalagd, talar de i storpolitiska frågor bara med husbondens röst och då med samma funktion som Radio Moskva, Pravda och Izvestia i en gången tid?
Gör det stora utbudet och informationsflödet att vi, utanför underrättelsevärlden, tror oss veta och kunna mycket mer än vad vi i själva verket gör? Får det oss att dra slutsatser och göra bedömningar som vi uppfattar som säkra och välgrundade då de kanske i själva verket baseras på underlag som rent konkret inte är bättre än Sven Vallmarks?
Ger oss dagens utbud samma känsla av kvalité och klok eftertanke som ett Eko-inslag med Vallmark gav 1960?
Vi kan ju alltid hoppas, även om jag tvivlar ibland…

Infokrigföring m/Ryssland

De ”informationsstridskrafter” det talas om i den av SvD kommenterade undersökningen från Quattroporta, beskrevs på ett lite annorlunda sätt en de som avhandlas i en artikel i RIA om ryska resurser och rysk kompetens inom området.
Förutom en beskrivning av internationellt kända och använda metoder och slutsatsen att ett koordinerat utnyttjande av alla möjligheter tekniken ger kan vara war winning, var en annan passus av intresse.
Enligt artikelförfattaren har ryska forskare tagit fram en någorlunda miniatyriserad anordning som kan generera en långräckviddig, kraftfull och allsidigt verkande EMP-effekt och det utan någon kärnexplosion.
Om det är sant och om prylen blir operativ kan man verkligen tala om ett tillskott till arsenalen som kommer att ställa stora krav på motmedel och skyddsåtgärder.
Men allt är ju inte sant som står i tidningen, inte ens i ryska….

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , ,

Vad är en JAS mot ett innerligt samtal…

Under signerat i dagens SvD kommenterar Claes Arvidsson delar av en kombinerad opinionsundersökning och trendanalys om Förvaret och dess utveckling.
Att väldigt få tycker att Sven Tolgfors gör ett bra jobb eller ens känner till honom är väl inget att förvånas över, han gör en slät figur även om han faktiskt lyckats med det han är satt att göra.

Mera intressant är exempelvis den vurm som respondenterna verkar ha för det något luddigt beskrivna begreppet informationsstridskrafter som enligt frågeställningen ”handlar om att stödja och komplettera övriga militära insatser genom att påverka till exempel massmedier, internet, mobiltelefoni och radiotrafik. Det kan också handla
om att hitta sätt att skingra upplopp och folkmassor genom icke-dödliga vapen. Syftet med informationsstridskrafter
är med andra ord att tala mer och skjuta mindre”
.
Detta verkar vara något som faller svenskarna på läppen, prata mera och skjuta mindre, något som dessutom skulle, återigen enligt undersökningen, kunna ge god effekt till samma eller lägre kostnad än dagsläget.

Ett kanske mera intressant utfall av frågorna är att, trots att en klar majoritet inte uppfattar något direkt hot mot Sverige idag, tror hela 39% att en främmande makt kan komma att hota landet inom 10-20 år, dvs den tidsrymd inom vilken Tolgfors ”Andvändbara Försvar” enligt propositionen kanske kan leverera effekt. Om det inte skulle kunna det är det bara att hoppas att det försvarssamarbete med EU som en stor del av de svarande verkar tro och hoppas på ska ha tillräcklig avskräckande effekt…

Trots klara utfall i många frågor är det ändå fraperande hur stor del av de drygt 1800 tillfrågade som inte har någon åsikt eller inte vet. Försvarsministern må ha ansvaret för Försvaret men ansvaret för försvarsdebatten ligger hos alla, kanske främst hos medierna. För att vi ska få ett verkligt intresse för dessa frågor, där människor tar ställning utifrån kunskap och ett väl övervägt ställningstagande, krävs en levande och ständigt pågående debatt; en debatt grundad på mer än en önskan att ”prata mer och skjuta mindre”.

Quadroportes undersökning med analys och bedömning av framtida trender är intressant även om jag ställer mig mycket undrande till vissa frågeformuleringar och svarsalternativ.
Undersökningen och dess analyser verkar snarare vara inriktad mot att hitta vägar till att utvinna politiskt kapital ur försvarsfrågan än att finna realistiska utvecklings- och framtidsalternativ för en trovärdig försvarspolitik och – struktur; och frågorna verkar vara konstruerade därefter.

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, ,