Arkiv

Posts Tagged ‘GSS’

G-krafter, inte bara i flygtjänst

30 januari 2012 1 kommentar

Förr, då det blev prat om löner och förmåner och man träffade på en kollega från trängen, hände det att någon sa att ”ni trängare borde egentligen ha flygtillägg eftersom ni utsätts för så många G-krafter……”. (Denna lilla tillbakablick med anledning av FM propåer om att sänka kraven för anställning som GSS).
G-krafterna inom trängen, och för den delen bland en stor del befattningar även på andra håll som krävde mera muskelkraft än hjärndito, var  den praktiska och naturliga följden av en stor Försvarsmakt och behovet av att utnyttja hela rekryteringsunderlaget. Rätt man på rätt plats, Einstein på en einsteinbefattning och Starke Arvid på en starke-arvidbefattning. Logiskt, enkelt och någorlunda fungerande.

Nu är det uppenbart att FM upplever rekryteringsproblem till det nya försvaret och ett sätt att komma runt dem är tydligen att sänka antagningskraven. Jag tror att problemen inte bara är att initialt fylla kadrarna utan även att behålla dem som en gång tagits in. Många av de korsningar mellan Fantomen och Einstein som en gång rekryterats, kommer ganska snart att upptäcka att vardagslunken som soldat i ledet inte var den utmaning som deras personlighet kräver, varpå de raskt söker nya utmaningar. Detta särskilt om möjligheten till spännande utlandsmissioner nedgår eller tidvis försvinner helt.

Ställt på sin spets är väl kravspecen på en GSS en funktion av vad vi ska ha försvaret till. Kan specen riktas mot olika befattningar som när de värnpliktiga krasst men realistiskt klassades efter fysisk och psykisk förmåga; allt efter behovet för en FM främst  nationellt inriktad? Eller ska de krav som utlandsmissioner med högriskprofil ställer styra all rekrytering? (En svensk soldat med en 16-årings samhälls- och språkkunskaper som missförstår eller fattar fel beslut i Afghanistan kan få helt katastrofala följder som en sergeant drastiskt formulerar det i SvD).

Frågan är inte lätt men jag tror att FM ganska snart måste övergå till en klart befattningsstyrd rekrytering med till ett sådant system anpassade kravprofiler. Ska vi långsiktigt kunna fylla kadrarna och behålla dem som vi satsat tid och utbildning på, krävs rätt man och kvinna på rätt plats men framförallt att inga går uttråkade och känner sig överkvalificerade.
Även G-krafterna kommer att behövas i det nya försvaret!

SvD
DN
Exp

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , ,