Arkiv

Posts Tagged ‘Gripen’

Juholt, barnens beskyddare…bara de inte är civila

Av uppenbar rädsla för intern kritik inom respektive partier och för mediala anstormningar om en svensk insats eventuellt skulle komma att drabba civila, tvingar S och V fram en kompromiss som resulterat i ramaskrin i både ny- och gammelmedia.
Jag tänker inte upprepa alla argument och åsikter som redan framförts, andra har redan sagt det minst lika bra som jag skulle gjort; jag nöjer mig att hålla med.

Två saker vill jag dock få med. Det första är ett exempel från skarp svensk krigsplanläggning m/tidigt 90-tal:
Underställes: 2. fristående nskbat Fo 66 i innehavd gruppering
Utgår: 2. fristående nskbat till Fo 66 i då innehavd gruppering senast tolv timmar efter order och med lägst stridsvärde 3.

Här kan man verkligen snacka om handlingsfrihet …..
Samma frustration som staben kände på 90-talet måste NATO-planerarna känna nu. Man får sig tilldelad en kvalificerad resurs som i praktiken bara kan användas till enklare bevakningsuppdrag….

Det andra är Juholts uttalande i SVT Aktuellt 2100 tisdag. Det är en variant på vad han och Urban Ahlin matat media med redan tidigare under dagen men är i denna version ett så tydligt tecken på argumenttorka och brist på djup i analysen att det skriker om det.
Håkan Juholt med svar på frågan varför Sverige inte ska skydda civila: Markmål är en annan sorts bekämpning. Vi kan inte med säkerhet veta hur de libyska förbanden är sammansatta med personer. Vi kan inte utesluta att det är barnsoldater, drogade barn, barnsoldater. Vi har ingen aning om vad som väntar på marken. Därför är det alldeles för riskabelt att utsätta sig för detta….
Man baxnar. Inte bara har Ghadaffi tydligen hunnit utbilda drogade barn till stridsvagnsbesättningar och artillerister. Att skydda sig för risken att Sverige eventuellt skulle vara ansvarig för en felskjutning är uppenbarligen viktigare för S än att skydda civila i Libyen undan urskillningslös bekämpning. Den risken överlåter S åt andra länder att ta.

Sinuhe sammanfattar på ett alldeles utmärkt sätt hur det hela förmodligen kommer att uppfattas i världen utanför den svenska politiska sandlådan: ”Sorry we cannot help you guys – we are Swedish”.

SVT Aktuellt
Wiseman
DN
SvD

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , ,

Solidarisk ja, men mot vem, vad eller vilka??

Det finns en hel mängd både kloka och verklighetsanpassade argument för att Sverige inte ska delta i Libyenoperationen med stridsflygplan. Även om ledningsfrågorna nu verkar utklarade kvarstår fortfarande ett antal tunga frågetecken:
– Vilket endstate eftersträvas och vilka är framgångskriterierna för att avgöra om och när detta nåtts?
– Vilka är tidsförhållandena?
– Säkerhetsrådets resolution har skydd av civilbefolkningen som en av sina grundsatser. Vilka ROE gäller om det är oppositionstyrkorna som hotar civilister?
– Hur skyddas civilbefolkningen om konflikten övergår från strid mellan upproriska och regeringsstyrkor till ett allmänt inbördeskrig?
Dessa och förmodligen en hel del andra frågor borde absolut vara utklarade innan Sverige ens överväger att delta; om det inte vore för en enda sak, nämligen Solidaritetsförklaringen.

Denna, redan från början orealistiska doktrin, skulle falla platt och även i realiteten förvandlas till den naiva politikerkonstruktion den är om Sverige skulle neka att delta då de som vi förutsätter solidariskt skulle komma till vår hjälp kallar.

Det är kanske därför doktrinens mest hängivne förespråkare och kanske rentav upphovsman, försvarsminister Tolgfors, är så skrämmande tyst i ärendet.
Här har han och regeringen haft chansen att visa solidaritet, inte med Libyens folk, det finns det tillräckligt många som gör redan, utan med dem som enligt doktrinen är en förutsättning för Sveriges försvar.
Tolgfors är uppenbarligen mera lojal med tvehågsna ministerkollegor än med sin egen doktrin och absolut inte mot Sveriges säkerhetspolitiska läge.

SvD
DN
Wiseman

Welcome to the real world… Uppdaterad

03 december 2010 2 kommentarer

Norge myglade, Norge ljög, Norge mörkade, Norge gjorde en massa under upphandlingen av ersättaren för sina åldrande F 16.
USA tryckte på, USA hotade, USA gav skambud, USA bromsade Gripen-svar och USA sänkte Finlandsaffären! Allt enligt lätt vinklade presskommentarer till Wikiläckan.

Är någon förvånad? Så här går det till och alla vet om det. Håll god min och fortsätt till en affärsmöjlighet som ligger utanför USA:s intressesfär eller till en regim som vill knäppa Washington på näsan.

Att stater med en stor och viktig vapenindustri använder politiska och ekonomiska påtryckningar för att ro en affär i hamn har pågått i hundra år. Att man använder sina nationella underrättelsetjänster för att luska fram konkurrenters offerter, för rent industrispionage för att kapa kostnader för egen FOU och i vissa extremfall för mera påtagliga påtryckningar på beslutsfattare är heller inget nytt. Återigen, så här går det till i stora vida världen, alla vet om det, alla anpassar sig till det och alla spelar med inom ramen för sina resurser och sina moraliskt/etiska gränser.
Eventuella oegentligheter vid JAS-försäljningen till Sydafrika eller Tjeckien torde vara pea nuts i detta sammanhang likaväl som den plötsliga österrikiska helomvändningen till förmån för Eurofighter är ett gott exempel på hur det kan gå till.

Mot nationell säkerhet, politiska allianser, på- och handtryckningar tillsammans med lite hot och ibland en rejäl dos korruption väger den lilla aktören lätt, oavsett kvalitén på produkten. Det konstaterade bl a jag redan för mer än ett år sedan då Norge-affären var aktuell.
Nu ska detta inte tas som ett godkännande eller att detta skulle vara ett bra sätt att göra affärer på; nej det är bara en verklighetsbeskrivning där Wikileak nu dragit fram i ljuset det alla ”i branschen” redan vetat om.
Kommer detta att förändra något? Kommer stora vapenaffärer med prestigeprodukter som stridsflygplan att förändras, öppnas och göras mera transparenta? Knappast, den råa verkligheten vinner tyvärr oftast över etik och moral. Politiskt mygel och ”nationell säkerhet” slår det mesta.

Uppdatering 031135:
Kolumnisten Eirik Mosveen i Verldens Gang sammanfattar på ett bra sätt vad det i grunden rör sig om:
Sverige er en god og kjær nabo, men de er ikke allierte i militær forstand. Det er ikke Sverige som kommer Norge til unnsetning hvis vi blir utsatt for et fiendtlig angrep. Sverige er offisielt nøytrale og alliansefrie, og har en militær kapasitet så begrenset at landet ikke kunne hjulpet Norge om vi ble angrepet av Orknøyene.
Det er USA som har vært, og fortsatt er, garantisten for norsk sikkerhet.

PH
AB 1
AB 2
SvD 1
SvD 2
Verdens Gang