Arkiv

Posts Tagged ‘Gotland’

Leoparden ryter på Gotland

Detta är en viktig svensk signal till omvärlden, både Finland och Norge ökar försvarsanslagen. Vi har slutat minska våra försvarsanslag och behåller en större volym förband än vad som var tänkt. (Anonym allianspolitisk källa till SvD.)
Omvärlden bävar säkert inför denna enorma satsning som utgörs av fyra bataljoner i en mobiliseringsreserv och som det kan ta upp till tre år att få insatsberedda.
Vad som händer med flygvapnets beredskap och beväpning eller exempelvis luftvärnsbeväpningen på våra nya Visbykorvetter får vi än så länge sväva i okunnighet om.

Den stora nyheten är emellertid att Gotland remilitariseras!  Genom att förrådsställa materiel för ett stridsvagnskompani (inklusive fjorton strv 122) på Gotland anser regeringen tydligen att man gått sina belackare till mötes. Strv 122 må vara världens bästa stridsvagn, men förlåt, materiel är i sig vare sig konfliktdämpande eller -avhållande. Till detta krävs ett komplett förband på plats med för situationen och området anpassad beredskap.
Dagens eller morgondagens hot mot Gotland är inte den långsamt eskalerande krisen som ger politiker tid att fatta beslut om tilltransport av personal; en åtgärd som dessutom kan uppfattas som provocerande och som därför i sig kan resultera i tveksamheter och förseningar.
Hotet är den plötsligt uppflammande krisen, försöket att ställa Sverige inför fullbordat faktum eller för den delen, bara ett hot eller ”an offer you can’t refuse…”  I sådana situationer behövs resurser och förmågor på plats, inte fjorton stridsvagnar i förråd. Löjligt!

Regeringens inställning och att man bjudit med armbågen illustreras bäst av försvarsministerns uttalande: Om vi ska ha stridsvagnar förrådsställda är det praktiskt att ha några på Gotland.
Praktisk minsann; bäva månde omvärlden!