Arkiv

Posts Tagged ‘GIUK-linjen’

GIUK-linjen revisited

”Det kalla kriget tog aldrig slut, det tog bara en paus…” skrev Helsingfors Dagblad i samband med Rysslands inledande kaos.
Trots att presidenterna Medvedev och Obama för några månader sedan förklarade det för officiellt avslutat verkar det som om Dagbladet hade rätt i alla fall.
Nyheten om krigsslutet har i alla fall inte nått delar av den ryska militärledningen . Där verkar man fortfarande leva i en värld av påtagliga risker för en öst-västlig konfrontation av kalla-kriget-modell och som kommer att avgöras på Nordatlanten.

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om Rysslands nyanskaffning av flygplan till sitt enda hangarfartyg och om planerna på att bygga flera.
Chefen för den ryska marinen säger nu till RIA Novosti att konstruktionsarbetet är i full gång för en ny generation hangarfartyg och han avslutar med att den ryska marinen behöver hangarfartygsstridsgrupper, bl a därför att ”om vi exempelvis inte har något hangarfartyg i norr kommer stridsvärdet för Norra marinens robotubåtar att vara noll efter första krigsdagen eftersom det största hotet mot dem är flygstridskrafter.”

Uttalandet andas kalla-kriget-planering och GIUK-linje lång väg samtidigt som det visar på Rysslands stora fokusering på norra Europa och Barentsregionen.
Är detta uttalande, och flera andra i samma anda av ledande ryska militärer, bara ett sätt att motivera en materielanskaffning som ska stärka aktuell försvarsgrens prestige och position i den interna maktkampen i en övergripande nationell strävan att skaffa supermaktens alla attribut eller är det verkligen en avgörande konfrontation med USA/NATO som styr rysk planering och materielanskaffning? Kommer man verkligen ha råd att skaffa och vidmakthålla förmågor för ett värstascenario ingen, åtminstone inte i väst, tror ska inträffa?

För oss i Sverige verkar det hela synnerligen motsägelsefullt och konstigt. Här har vi ju lärt oss att istället göra tvärt om. Att i stället för det värsta, eller ens allmänna otrevligheter, inrikta oss mot ett närområde styrt av alla upptänkliga bästascenarier.

RIA