Arkiv

Posts Tagged ‘FM halvårsrapport’

Chefsportföljer och vem som fyller dem

Försvarsminister Tolgfors har med all rätt gått i taket efter att han fått felaktigt underlag från HKV och därför avslöjats med byxorna nere då han slagit sig för bröstet vad gäller rekryteringen till ”Den nya Försvarsmakten”. Saken har kommenterats, både skadeglatt och mera sakligt allvarligt av diverse ledarskribenter och de vanligaste försvarsbloggarna.

Från olika håll har krav kommit på att ansvar ska utkrävas och då på högsta nivå. Detta kanske stämmer med svaret på den gamla frågan om vem som bär vad och i vilken hand, dvs att chefen bär ansvaret i första hand. Enligt denna princip är det alltså ÖB eller i vart fall någon direkt berörd generals-/amiralsperson som ska få silkessnöret, trots att det reella ansvaret förmodligen vilar avsevärt längre ned i organisationen.

Oavsett den verkliga orsaken är en tangentmiss i word eller excell som passerat oupptäckt genom alla kontrollstationer eller om felet är av allvarligare slag, tror jag inte att det gagnar någon att låta något (o)lämpligt huvud rulla för rullandets egen skull. Såvida inte rena olagligheter, såsom medvetna försök att mörka, missleda eller misskreditera ligger bakom, är det nog bättre att ta reda på varför, ordna till eventuella brister och se till att det inte upprepas.

Nåväl, det inträffade fick mig att plocka fram ett gammalt kompendium i fredsstabstjänst där det stod ett antal kloka ord som förhoppningsvis fortfarande äger sin tillämpning.
Som stabsmedlem arbetar man så att säga direkt för en chef. Man lämnar fullständiga förslag till till de beslut som det ankommer på chefen att fatta……
Chefen måste alltså helt enkelt lita på att den föredragande tagit hänsyn även till till förhållanden som inte redovisas vid föredragningen…..

En stabsmedlem är alltså i den situationen att han skall utarbeta fullständiga förslag till beslut vars konsekvenser är långt större än vad som motsvarar hans egen ställning i organisationen.

Formellt är en chef ensam ansvarig för de beslut han fattar. Det är dock tveklöst så, att en stabsmedlem som exempelvis genom en skicklig föredragning lyckats dölja en ofullständig beredning av ärendet, är moraliskt medansvarig för de felaktiga beslut som chefen kan komma att fatta.

Även om det alltid är chefen som bär ansvaret i första hand, kan det vara på sin plats att komma ihåg att det oftast är andra som fyllt portföljen åt honom.
Om stabskulturen inom HKV blivit sådan att man bara vågar fylla chefsportföljen med vad man tror skulle uppskattas, hjälper nog inga huvudrullningar i världen.

Försvarsministern
Wiseman
SvD