Arkiv

Posts Tagged ‘Elisabet Höglund’

Dra på om Afghanistan så kanske vi slipper det viktiga….

Stöd Våra SoldaterDen svenska afghanistaninsatsen är åter på tapeten. Denna gång genom Elisabet Höglunds krönika i Expressen. Att kommentera hennes argumentation överlåter jag åt andra, Wiseman gör det på ett bra sätt. Annat av intresse är kanske hur man i vissa kretsar verkar utnyttja läget i Afghanistan och den svenska ISAF-styrkans insatser till att styra bort debatten från andra, kanske mindre spektakulära och rubrikmässiga, delar av svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Genom att fylla nyhets-, ledar-, blogg- och kolumnplats med Afghanistan, slipper eller undviker man de mera jordnära och långsiktiga frågorna om exempelvis svensk nationell förmåga, om Försvarets personalförsörjning eller om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och vad den kan tänkas betyda för oss.

Symptomatiskt är att inryckningen till den allra sista värnpliktskullen innan övergången till ett yrkes- och kontraktsförsvar i stort sett förbigicks med tystnad i våra medier. Här fanns ju annars en verkligt konkret inkörsport till frågor, analyser, tyckande och spekulationer.
Alla, medier såväl som politiker, verkar sky debatten om grunderna, om de nationella behoven, om de regionala riskerna, som pesten.
Allt kan väl inte bero på att man ska sitta still i båten och inte väcka sovande björnar inför valet? Allt kan väl inte bero på att (S) inte riktigt verkar veta vilket ben man ska stå på?

Är det så enkelt som att det bara är spaltmillimeter och inslagssekunder som räknas i en alltmer ytlig medievärd? I så fall förstår jag. Pågående krig, om än i Afghanistan, är definitivt mera upphetsande än hur vi långsiktigt ska försöka undvika det här hemma.