Arkiv

Posts Tagged ‘de rödgröna’

Vad väntar runt det rödgröna hörnet?

Efter murens fall och det Kalla krigets förmenta avslutning har Sveriges försvarsmakt inte bara omstrukturerats och på gränsen till raserats, den har också förvandlats till en organisation som desperat letat efter sitt existensberättigande, efter motiv för nedlagt arbete och pengar och efter en ny inre stadga och stabilitet.
Lösningen, för både Försvarsmakten och för våra politiker, blev internationella insatser med det insatta insatsförsvaret.
Balkan, Afghanistan, Tchad, Adenviken och NBG mera än Nordkalotten, Gotland och incidentberedskap, blev Försvarsmaktens nya raison d’être som fått styra nästan hela FM verksamhet det senaste decenniet. (Ja kanske inte för Flygvapnet. Det har funnit sin nisch i att promota Gripen-systemet internationellt.)
För arméns del finns knappast något annat än Afghanistan och vad det innebär på agendan.

Nu till dagens fråga:
En eventuell röd-grön regering kan komma att innebära en snabb urdragning ur Afghanistan, ett avbrytande av nya NBG-satsningar och rent generellt en neddragning av internationella insatser som inte är rent fredsbevarande och försedda med blå basker. Detta dessutom utan några uttalade satsningar på vår nationella förmåga och med ett sparpaket på två miljarder om året.

Vad blir det då som ska skapa motiven för både Försvarsmaktens personal och för skattebetalarna? Inga internationella insatser av rang och inga nationella satsningar i en krympande ekonomi?
Hur ska det då bli möjligt att rekrytera, satsa, utveckla och att hålla fanan högt då alla konkreta anledningar och motiv till organisationens existens och till ett personligt engagemang rycks undan?

För en vital och framsynt Försvarsmakt med en professionell inställning till verksamheten behövs inte bara pengar och politisk retorik. Det behövs något konkret som motiverar och trycker på. Det kan vara internationella insatser eller en klar nationell satsning, bägge skulle säkert fungera, men utan någotdera skulle Försvarsmakten snabbt hamna i ett odefinierat ingenmansland som skulle bli förödande för moral, rekrytering och förmåga.

Tillräckligt sa Bill, bra sa Bull

Den svenska (avsaknaden av) veteranpolitik har stötts och blötts i bloggar, på ledarsidor och i statliga utredningar.
De rödgröna har nu deklarerat att en eventuell rödgrön regering inte kommer att införa någon speciell veteranpolitik eller något statligt veterancentrum.
Det behövs inte, säger de. De befintliga tryggshetssystemen är fullt tillräckliga.
De kan ju fråga David Ström m fl vad han tycker om dessa system och deras tillräcklighet.
Försäkringskassan nekar, enligt en artikel i AB, hjälp, eftersom den svårt stridsskadade inte anmälde sig som arbetssökande direkt då han återtransporterats från Afghanistan.
Tillräckligt, tycker Mona Sahlins vapendragare!
AB
Riksdagsprotokollet