Arkiv

Posts Tagged ‘Baltikum’

Lettland, krisen fördjupas?

Flera lettiska bloggare uttrycker idag oro över utvecklingen i Lettland. Inte bara allmän oro över landets ekonomiska kris, utan även oro över de åtgärder som regering och lokala organ vidtagit för att förhindra folkliga prostester och för att minska riskerna för våldsamheter. En följd av åtgärderna har blivit att regeringen anklagats för att inskränka yttrandefriheten och göra ingrepp i de medborgerliga rättigheterna.

Den ekonomiska situationen i Lettland, och även i de övriga baltiska staterna, är prekär och Lettland är beroende av lån från IMF för att undvika statsbankrutt. IMF har ställt hårda krav på landets regering för att bevilja lånen; åtgärder som innebär drastiska nedskärningar i de statliga utgifterna och som direkt kommer att påverka invånarnas standard och den samhälleliga servicen. För offentligt anställda väntar exempelvis mycket stora lönesänkningar.
Det är inte omöjligt att även Litauen och Estland kommer att hamna i liknande situationer.

En finansiell och/eller politisk kollaps i Baltikum kommer att påverka Sverige, och då inte bara våra banker! Hela vår säkerhetspolitik bygger på Östersjöregionen som ett stabilt område statt i konstant positiv utveckling. Ett Baltikum i kaos och kanske utsatt för ryska ekonomiska och politiska närmanden skulle innebära den slutliga spiken i den nuvarande svenska doktrinkistan.
En sådan utveckling skulle dessutom gå oändligt mycket fortare än eventuella svenska åtgärder för att möta en förändrad situation.

Kategorier:Okategoriserade Etiketter:, , ,

Baltikum i kris

På bloggen Lettland i krisens spår får man intressanta inblickar i hur den ekonomiska krisen påverkar inte bara de baltiska staterna utan även hur detta kan få vittfamnande konsekvenser för exempelvis SWEDBANK. Om man till Baltikum lägger bankens exponering i Ukraina, ytterligare ett land på gränsen till bankrutt, förstår vi att detta är ett problem inte bara för de berörda staterna.
Lettland uppfyller för närvarande inte kraven för att få önskat bistånd från IMF och att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla dem verkar i nuläget vara politiskt omöjligt.

Jag har tagit upp frågan tidigare och den synes mig bli mer och mer aktuell, nämligen Rysslands möjlighet att agera. Även Ryssland påverkas av finanskrisen men har fortfarande pengar i kassakistan. Är det ett realistiskt alternativ att Ryssland ”löser ut” en eller flera av de baltiska staterna och då förmodligen med för Ryssland önskade åtgärder som pant?

Hur skulle den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen påverkas om Ryssland återfick ett avgörande inflytande i någon av de baltiska staterna? Skulle detta överhuvudtaget vara möjligt med tanke på ländernas EU- och NATO-medlemskap och har dessa organisationer eller USA i dagsläget något att sätta emot om Ryssland skulle gå på friarstråt?
Om den baltiska krisen accelererar och om EU:s olika stater och USA skulle vara alltför upptagna med och bundit så mycket av sina resurser i de egna  problemen att de bara kan erbjuda ord och fagra löften, har då de baltiska staterna någon realistiskt möjlighet att tacka nej till eventuella ryska propåer om man vill undvika total finansiell kollaps med medföljande oöverskådliga konsekvenser?