Arkiv

Posts Tagged ‘Arctic Seas’

Jolly Roger i masttoppen även i Östersjön?

Stöd Våra SoldaterDen eventuella kapningen av det ryskta fartyget Arctic Seas inom svensk ekonomisk zon mellan Öland och Gotland föranleder ett antal tidningsartiklar, höjda ögonbryn, frågor om varför och ibland konspiratoriska svar.
En av konspiratörerna ställer den högst relevanta frågan om vilka följderna kan bli om någon annan Östersjöstat (läs Ryssland), kan hävda att Sverige inte har tillräckligt kontroll över närliggande havsområden och dessutom saknar resurser att ingripa mot pirater, terrorister eller andra illgärningsmän.
I ett Nord Stream-perspektiv skulle det finnas uppenbara risker att Ryssland skulle kunna ta vår förmenta, och till delar högst reella, oförmåga till intäkt för att själva svara för skydd och bevakning och då även inom svenskt ansvarsområde.
Nu tror jag inte att den påstådda kapningen skulle vara iscensatt av Ryssland även om jag är övertygad om att den skulle kunna utnyttjas för syften enligt ovan om Ryssland så skulle finna det lämpligt.
Däremot visar kapningen, om den nu verkligen har ägt rum som beskrivits, att en ny hotbild kan ha dykt upp i Östersjön; en hotbild som definitivt inte varit styrande för vare sig utbildning eller materielanskaffning i Sverige och som, om den skulle visa sig vara en återkommande realitet, kommer att ställa stora krav på oss och på andra Östersjöstater.
Om vi och andra inte kan möta dessa krav snabbt och effektivt finns klara risker att den som nu sitter på resurser, och dessutom ökar dem med nya fartyg från varven i St Petersburgsområdet, ensidigt kommer att ta på sig uppgiften utan att fråga alltför mycket om hur, var och hur länge.