Arkiv

Posts Tagged ‘Almedalen’

Vår Gud är oss en väldig Borg…

På flera håll inom allianspartierna höjs nu röster om att försvarsanslagen kan komma att behöva höjas och att bibehållen eller ökad ambition vad gäller internationella insatser, personalförsörjningen, förändringarna i vårt närområde (läs Ryssland) och materielomsättningen kommer att kräva friska pengar.
Vad den rödgröna oppositionen tycker vet vi redan, dvs bibehållen eller minskad ambition rakt av men garanterat minskade anslag.

Från ansvariga ministrar, dvs statsministern, försvarsministern och, kanske framför allt, finansministern, har propåerna hittills mötts med kalla handen där dock försvarsministern i alla fall talar om det som verkligen behövs, nämligen en förutsättningslös säkerhetspolitisk analys inför nästa försvarsbeslut och att en sådan ska styra medelstilldelning och inriktning. Tyvärr är det väl så att de flesta tidigare ”förutsättningslösa analyserna” alltid utgått från pengapungen snarare än den omgivande säkerhetspolitiska miljön, men undrens tid kanske ännu inte är förbi.

Talande för ministerreaktionerna är kanske ändå finansminister Borgs uttalande och språkbruk. I en raljernade ton och med ett ordval som snarare för tankarna till Lars Ohly än till en moderat minister ställer han ”välfärdens kärna” mot försvaret” och raljerar kring dem som föredrar stridsvagnar och flygplan före tillväxtåtgärder.

Med den inställningen till försvars- och säkerhetspolitik och med det språkbruket hos tunga politiker kommer de som önskar en annan tingens ordning att få det tungt.

SR
Tolgfors

Försvaret i Almedalen

Till min glädje kan jag konstatera att även försvars- och säkerhetspolitik får plats i Almedalen; om än i mycket liten omfattning. Av 1042 registrerade aktiviteter får man 22 träffar vid sökning på nyckelordet ”försvar”.
Bland dessa seminarier, diskussioner, paneldebatter mm med arrangörer som täcker hela registret från det officiella ”försvarssverige” till Svenska Freds och med ibland teman som bara perifert kan sägas vara försvars- eller säkerhetsrelaterade, hittade jag två evenemang som sticker ut och som verkligen berör kärnfrågan.
Korten på det försvarspolitiska bordet:
Ligger vi rätt i försvarspolitiken? Klarar vi av framtidens utmaningar? Kom och debattera med bl.a. försvarsminister Sten Tolgfors, Anders Karlsson (s), Gunilla Wahlén (v), Peter Rådberg (mp), Bo Pellnäs, och Eva Haldén, FHS
.
Här har Bo Pellnäs verkligen stuckit huvudet i ett getingbo och han lär behöva hela sin argumentationskonst och hela sin argumentbank för att kunna rubba denna politikerskara. Visst eldunderstöd kan han kanske påräkna från Eva Haldén.
Efter debatten kan ju Tolgfors och Pellnäs tillsammans ge sig ut i den gotländska sommaren och reka förrådsplatsen för den fjorton stridsvagnarna…

Monster under sängen i säkerhetspolitiken:
Vilka bilder av Ryssland påverkar svensk säkerhets- och försvarspolitik? Hur ser bilden av väst ut i Ryssland? Medverkande: Jakob Hedenskog, FOI, Carolina Vendil Pallin, UI och Irina Dergacheva, ITAR-TASS.

Man kanske rent av kommer att kunna belysa problematiken med att analysera och värdera rysk politik, ryska prioriteringar och värderingar med svenska ögon och svenska skygglappar.
Oavsett detta lär det bli ett intressant samtal.

Förhoppningsvis kommer någon form av rapportering eller sammanfattning av de olika seminarierna att bli tillgänglig för oss som inte kan vara där. De stora medierna lär väl inte vare sig hinna med eller ha plats; de är fullt upptagna med partiledarnas m fl olika utspel, men jag tar tacksamt emot tips från dem som hittar något någonstans.