Hem > Okategoriserade > Chefsportföljer och vem som fyller dem

Chefsportföljer och vem som fyller dem

Försvarsminister Tolgfors har med all rätt gått i taket efter att han fått felaktigt underlag från HKV och därför avslöjats med byxorna nere då han slagit sig för bröstet vad gäller rekryteringen till ”Den nya Försvarsmakten”. Saken har kommenterats, både skadeglatt och mera sakligt allvarligt av diverse ledarskribenter och de vanligaste försvarsbloggarna.

Från olika håll har krav kommit på att ansvar ska utkrävas och då på högsta nivå. Detta kanske stämmer med svaret på den gamla frågan om vem som bär vad och i vilken hand, dvs att chefen bär ansvaret i första hand. Enligt denna princip är det alltså ÖB eller i vart fall någon direkt berörd generals-/amiralsperson som ska få silkessnöret, trots att det reella ansvaret förmodligen vilar avsevärt längre ned i organisationen.

Oavsett den verkliga orsaken är en tangentmiss i word eller excell som passerat oupptäckt genom alla kontrollstationer eller om felet är av allvarligare slag, tror jag inte att det gagnar någon att låta något (o)lämpligt huvud rulla för rullandets egen skull. Såvida inte rena olagligheter, såsom medvetna försök att mörka, missleda eller misskreditera ligger bakom, är det nog bättre att ta reda på varför, ordna till eventuella brister och se till att det inte upprepas.

Nåväl, det inträffade fick mig att plocka fram ett gammalt kompendium i fredsstabstjänst där det stod ett antal kloka ord som förhoppningsvis fortfarande äger sin tillämpning.
Som stabsmedlem arbetar man så att säga direkt för en chef. Man lämnar fullständiga förslag till till de beslut som det ankommer på chefen att fatta……
Chefen måste alltså helt enkelt lita på att den föredragande tagit hänsyn även till till förhållanden som inte redovisas vid föredragningen…..

En stabsmedlem är alltså i den situationen att han skall utarbeta fullständiga förslag till beslut vars konsekvenser är långt större än vad som motsvarar hans egen ställning i organisationen.

Formellt är en chef ensam ansvarig för de beslut han fattar. Det är dock tveklöst så, att en stabsmedlem som exempelvis genom en skicklig föredragning lyckats dölja en ofullständig beredning av ärendet, är moraliskt medansvarig för de felaktiga beslut som chefen kan komma att fatta.

Även om det alltid är chefen som bär ansvaret i första hand, kan det vara på sin plats att komma ihåg att det oftast är andra som fyllt portföljen åt honom.
Om stabskulturen inom HKV blivit sådan att man bara vågar fylla chefsportföljen med vad man tror skulle uppskattas, hjälper nog inga huvudrullningar i världen.

Försvarsministern
Wiseman
SvD

 1. 22 augusti 2011 kl. 18:26

  En chef är främst ansvarig för vem han anställer som underordnad i en organisation med uppdragstaktik som rättesnöre. Det måste vara rätt person. Problemet är att det dels politiseras, utan att det för den skull tillsätts någon moraliskt högstående. Och dels så är det, det svåraste en chef kan göra att bilda sig en uppfattning om en person är lämplig eller inte till en post. Nu är det bara aktuellt för chefen i FM när det rör sig om civila anställda, i stort sett. Det är ju regeringen som befordrar och placerar alla chefer ner till Överstelöjtnant och kommendörkapten. Regeringen har ännu ofullkomligare uppfattningar om vem som är kompetent, än generalstaben har. Fast de får säkert rekommendationer och förslag från FM. Tyvärr så politiserar regeringar hellre och ser till eventuell lojalitet (Ja-sägare, Nya Moderater, eller socialister om det är en socialdemokratisk regering) än att de tillsätter någon kompetent. Är jag rätt på det?

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 2. 22 augusti 2011 kl. 18:29

  Det är ju regeringen som befordrar och placerar alla chefer ner TILL OCH MED Överstelöjtnant och kommendörkapten, ska det vara!

 3. Lennart
  27 augusti 2011 kl. 9:26

  Bäste herr Klang

  Du har helt fel – regeringen befordrar inga överstelöjtnanter/kommendörkaptener. Läs på bättre innan du skriver!

 4. 27 augusti 2011 kl. 10:00

  @Lennart:

  De tillsätter i alla fall cheferna inom FM, ner till och med överstelöjtnant och kommendörkapten. Eller förnekar du det?

  Roger

 5. Cynisk
  28 augusti 2011 kl. 21:30

  Vilka ”chefer” är det du avser Roger Klang?
  Överbefälhavaren och Generaldirektören utses av staten men finns det några andra chefer inom FM som det gäller, menar du?

  Förbandschefer utses av HKV.

 6. 28 augusti 2011 kl. 23:26

  Lagen är otydlig och splittrad, men enligt mina efterforskningar när jag skrev om Fortifikationsverket så är det regeringen som i praktiken tillsätter egentligen alla myndighetsanställda enligt Anställningsförordningen 1994:373, eller rättare så har de rätten att avskilja myndighetens anställda från deras tjänst alt. förflytta dem. Så, fel hade jag;

  4. Frågor om skiljande från arbetsuppgifter enligt 31 § lagen om offentlig anställning prövas av regeringen.
  5. Frågor om förflyttning enligt 8 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning till en anställning hos en annan myndighet prövas av regeringen. Förordning (2001:1017).

  1994:373:

  4 § Vid anställning skall myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten också beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.

  I praktiken så är det inte möjligt att ha översikt över alla i grundorganisationen, så om jag har tolkat berörda lagar riktigt så är det som jag säger ovan i detta svar. Ingen av lagarna är självständig. Har jag rätt så har jag rätt, har jag fel så har jag fel, men jag vill inte rota mer i lagarna för det tar för mycket tid. Ni får gärna lusläsa lagarna och rätta mig. Jag skriver ofta kommentarer innan jag har kollat bakgrundsfakta noggrannare, sådan är jag och kommer att fortsätta vara. I detta fall så var minnet för suddigt. En del är ändrat i lagarna och det är svårt att få fram komplett information fortfarande. Men en sak är säker, FM-cheferna sitter i björnsaxen och kan inte säga vad dem vill. Det är fortfarande sant att regeringen politiserar tjänsterna.

  Mvh Roger

 7. 05 oktober 2011 kl. 8:01

  Chefsportföljer och vem som fyller dem !.

  Ja detta har väl alltid varit ett problem.

  Att bilda eller få tillhopa ett Harmoniserat väl fungerande Arbetslag måste som Princip vara att en Chef själv får välja sina medarbetare.

  ”Ju fler Kockar ju sämre soppa” !.

  I korthet.

  Arne Strand.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s