Hem > Okategoriserade > Hjälpa eller stjälpa Pakistan?

Hjälpa eller stjälpa Pakistan?

Frågan om åt vilket håll Pakistan är på väg och hur, har aktualiserats inte bara av den nu aktuella översvämningskatastrofen. Ett allt mera tilltagande politiskt och religiöst våld med en mängd självmordsbombningar och andra övergrepp är bara en fortsättning på en flerårig trend som nu förstärks av naturkatastrofen och befolkningens besvikelse och frustration över myndigheternas tillkortakommanden.
I ett land med en från början våldsam och turbulent politisk tradition där militären ofta ansett sig utgöra den enda någorlunda stabiliserande kraften, har nu den militanta islamismen satsat hårt för att försöka skapa ”den sanna islamiska staten”.

Saken blir inte bättre av att landets säkerhetstjänst verkar spela ett eget spel, där man efter att ha utbildat och utrustat olika terrorgrupperingar för att utnyttja dem i konflikten med Indien om Kashmir och för att flytta fram landets positioner i den mångfacetterade Afghanistankonflikten, nu upptäcker att anden sluppit ur flaskan och att lydtrupperna inte längre lyder. Om säkerhetstjänsten har en helt egen agenda vid sidan av landets regering eller om man bara helt eller delvis förlorat kontrollen över sina stödtrupper är väl oklart, kanske gäller bägge alternativen, kanske har man lierat sig med islamisterna, men klart är att utvecklingen i Pakistan inger oro.
Närheten och kopplingen till Afghanistan, den latenta konflikten med Indien och de inre oroligheterna och interna konflikterna är problematiska i sig. Vad som ytterligare komplicerar bilden och gör att utvecklingen i Pakistan berör alla, globalt och inte bara lokalt eller regionalt, är de pakistanska kärnvapnen.

Ett skräckscenario vi inte kan blunda för, är ett Pakistan där militanta islamister med en reell bakgrund i terror och Al Qaida-kopplingar tagit makten och då även kontrollen över de pakistanska kärnvapnen.
Scenarier välkända från ett otal actionfilmer och thrillerromaner kan bli verklighet och då inte med hemmasnickrade internetbomber utan med kvalificerade laddningar med tillhörande vapenbärare. Islamistiska makthavare i Pakistan som historiskt inte visat några humanitära hänsyn eller begränsningar vad gäller våldsanvändning skulle ha en hög trovärdighet vid eventuella hot om att använda kärnvapnen för att nå sina syften samtidigt som risken för indiska och amerikanska preemptive strikes skulle bli uppenbar.

Det förmodligen bästa sättet att motverka denna utveckling är att världssamfundet verkligen satsar på den humanitära hjälpen till Pakistan efter översvämningskatastrofen. Sett till katastrofens omfattning, både vad gäller mänskligt lidande och skadad infrastruktur har de internationella hjälpinsatserna hittills varit förvånansvärt begränsade, något som i sig skapat förutsättningar för de välorganiserade regimmotståndarna att agera, både humanitärt för att vinna anhängare och med våldsamma attentat för att underhålla och förstärka den kaotiska situationen.
Genom en massiv insats, både humanitärt och för att återuppbygga infrastruktur, en insats som till tiden måste sträcka sig avsevärt längre än CNN:s nyhetsvärdering, finns fortfarande chansen att undvika både en humanitär och politisk katastrof och att skapa trovärdighet för andra alternativ än dem som islamisterna erbjuder.
Den regionala fokuseringen på Afghanistan och mållåsningen på Al Qaidas kärnområden får inte hindra något som kan avvärja ett potentiellt avsevärt större hot med global räckvidd.

Annonser
 1. spanaren
  13 september 2010 kl. 8:23

  Är inte det verkliga domedagsscenariot att
  USA ger upp hela terrängen mellan Iran och
  Indien till Jihadisterna och överlåter åt
  Ryssland/Kina/SCO att stoppa spridningen
  av Radikal Islam norrut från Afghanistan
  och koncentrar USAs geopolitiska intresse
  till vad som i USA benämns ”The Pacific Rim”?

  Den trovärdiga asiatiska källan ”Asia Times”
  har en ledande artikel om vad som just nu pågår
  i Afghanistan.
  Hur tolkar Peter Hammarberg artikeln –
  är den trovärdig eller en partsinlaga på
  talibansidan?

  http://atimes.com/atimes/South_Asia/LI11Df04.html

 2. 13 september 2010 kl. 11:22

  Vad som pågår i det tysta vet vi väldigt litet om, men det som beskrivs i den länkade artikeln kan mycket väl stämma med åtminstone en del av verkligheten.
  Att underhandskontakter med olika talibanföreträdare tagits , både av afghanistanska och amerikanska regeringsföreträdare kan väl anses styrkt. Likaså försöken att separera al Qaida från Talibanrörelsen. Det torde ligga i både Hamid Karzais och USA:s intresse och förmodligen också gynna Talibanerna.
  Frågan om utvecklingen av al Qaida och vad organisationen (om man kan tala om en organisation i ordets egentliga bemärkelse)har för långsiktiga planer och visioner är avsevärt mera svårbedömd. Åtminstone tidigare var al Qaida samlingsbeteckningen för ett nätverk av likasinnade grupper, var och en ofta med en egen agenda, där religion, USA-hat och avståndstagandet från västvärldens politik, idéer och levnadssätt var vad som utgjorde kopplingarna mellan grupperna. Hjälp och stöd gavs till andra grupper då det kunde gynna den egna verksamheten och de egna syftena, men någon centraliserad ledning som kunde samordna genom order eller direktiv fanns inte.

  Den i Asia Times beskrivna framtida al Qaida-utvecklingen förutsätter en vida större förmåga till samordning, centralstyrning och även gemensamma mål och prioriteringar än vad som tidigare funnits.
  Om rörelsen omvandlats till en fast organisation med denna förmåga är tveksamt men olycksbådande om så skulle vara.

 3. spanaren
  13 september 2010 kl. 16:05

  I dagens utgåva av Asia Times finns ännu en
  artikel om översvämningskatastrofen i Pakistan.

  Anmärkningsvärt är enligt min mening att intresset
  för Pakistan i USA tycks vara nästan obefintligt.
  Varför tas inte denna fråga upp av president Obama,
  utrikesminister Clinton eller försvarsminister Gates?
  Om så skedde skulle säkert media i USA hänga på…

  Med tanke på att alternativet med en seger för Talibanerna i Afghanistan och ett maktövertagande i Pakistan av Islamisterna med hjälp av SIS och delar av armen skulle driva bort allt västinflytande mellan
  Persiska Viken i väster och Indien i öster är inte
  ointresset i USA svårbegripligt?

  Kan det vara så att USA pga tilltagande penningbrist
  och svag hemmafront ger upp detta område på ett
  sätt som påminner om när britterna uppgav Indien?

  Eller är det kanske en frontförkortning och strategisk
  reträtt inför ett planerat nytt krig i Västasien om
  den iranska oljan och gasen som är viktigare för
  USA än miljoner utfattiga pakistanska bönder om
  de pakistanska kärnvapnen och vapenbärarna kan
  ”neutraliseras” i ett strategiskt överfall?

  Kommer Ryssland/Kina/SCO förhålla sig neutrala
  vid ett angreppskrig mot Iran och ett blixtanfall
  mot Pakistans kärnvapenbaser?
  Om inte – vad händer då?

  http://atimes.com/atimes/South_Asia/LI14Df01.html

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s