Hem > Okategoriserade > Beska droppar

Beska droppar


Cynismen tar i sin blogg upp bristen på humanperspektiv i säkerhetsskyddsarbetet inom FM och efterlyser ett kanske något mera oortodoxt agerande från MUST/SÄK. Frågan är intressant och förtjänar en utvidgning.

Åtminstone förr var just humanperspektivet en viktig faktor vid säkerhetsskyddsarbetet i samband med omstruktureringar och andra förändringar som kunde påverka individen eller dennes familj negativt. Säkerhetstjänsten hade, och har förmodligen även nu, små möjligheter att påverka de bakomliggande orsakerna som ju oftast utgjordes och utgörs av politiska beslut, utan fick nöja sig med att flagga för riskerna, att försöka få chefer på relevanta nivåer att vara observanta och beredda att agera på individnivå.
Centralt arbetades mycket på att försöka hitta generella kriterier för att kunna identifiera dem som kunde tänkas tillhöra riskgrupper men även där gick man ned på individnivå där olika preventiva insatser gjordes för att mota Olle i grind.

Nu har dock FM hamnat i situationen att det inte längre är garnisonen X eller flottiljen Y som påverkas; nu är det hela organisationen som verkar ha hamnat i ett slags allmän nedåtgående spiral av tappade sugar, brist på förtroende för både chefer och organisationen som sådan och misstanken om dolda agendor hos både den politiska och högsta militära ledningen. Bristande öppenhet, svårigheter att föra en dialog, obegripliga eller i varje fall svårförståeliga beslut i materiel- och förmågefrågor, en flummig värdegrund där ÖRA blivit = övervaka, rapportera, anmäl mm mm, verkar ha skapat en allmänt förekommande frustration, vilsenhet och uppgivenhet. Kraven på tjänstgöring i utlandsmissioner med åtföljande påtryckningar och rena mobbningar gör sitt till för att skapa ett allt annat än gynnsamt organisationsklimat.

Den självklara lojalitet mot organisationen, mot landet och mot Försvaret som idé som varit utmärkande för befälskårerna som kollektiv och för officeren som individ, verkar vara på väg att lösas upp och ersättas av misstro, ifrågasättande och håglöshet.

Cynismer efterlyser att MUST ska agera. Frågan är bara hur. Säkerhetstjänsten ska i första hand verka preventivt genom att agera mot orsakerna till oacceptabla beteenden och till säkerhetshot. Problemet är att den största orsaken ligger utanför MUST påverkansmöjligheter, nämligen de politiska beslut som innebär en utveckling av Försvarsmakten som går i otakt med personalens vilja och åsikter, som går emot vad de som yrkesmän anser vara nödvändigt eller önskvärt; beslut som för individen kan innebära personlig katastrof.
Här har säkerhetstjänsten små möjligheter att påverka orsakerna utan måste koncentrera sig på följderna.

Där säkerhetstjänsten kan och bör agera är vad gäller klimatet inom organisationen. Att argumentera och verka för en större öppenhet, för en breddad intern debatt och delaktighet, för bättre förankring av beslut och en större lyhördhet för personalen vore förmodligen en preventiv åtgärd som skulle ge effekt både på säkerhetsskyddet och det allmänna företagsklimatet.
Att återskapa vikänsla, samhörighet och lojalitet är kanske den billigaste och bästa preventiva säkerhetsskyddsåtgärden i ett alltmer komplext hotklimat.

Redigering 151940:
Wiseman har varnat mig för Beredskapsmuseet. De förlorade kampen om den svenska tigern i Stockholms Tingsrätt men vann över FM/MUST/SÄK företrädda av FMV i Hovrätten. Sedan dess bevakar de sin vinst med stor frenesi varför jag finner det säkrats att byta ut den svenska tigern mot en mera neutral.

Annonser
 1. 15 maj 2010 kl. 15:22

  Ajabaja. Nu har du använt en svensk tiger, vilket gör att du kommer att få Beredskapsmuséet på dig.
  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/01/varje-gng-jag-hr-det-nya-modeordet.html

  Mer seriöst, men inte mindre inom avdelningen absurt: ”Att återskapa vikänsla, samhörighet och lojalitet är kanske den billigaste och bästa preventiva säkerhetsskyddsåtgärden i ett alltmer komplext hotklimat.”

  Helt korrekt. Ännu finns ingen lösning på det här problemet inom synhåll. Det är också nära förknippat med hur Försvarsmakten ska kunna tackla sina personalförsörjningsproblem.

 2. Fundersam
  17 maj 2010 kl. 18:41

  Rätt skrivet: Man kan inte kräva lojalitet av någon utan att visa lojalitet med denne.

  Vid omstruktureringarna och andra omvälvande beslut, gäller det att visa att man har lyssnat på alla parter, för att få någon acceptans för besluten. (Jag vet, det är en svår ledarskapsuppgift att lägga ner någonting.)

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s