Hem > Okategoriserade > Det ekar i röret

Det ekar i röret

Morgonekot rapporterade idag om att den ryska gasledningen Nord Stream även kan komma att utnyttjas som underrättelsesensor med möjlighet att bl a registrera alla ubåtspassager.
Sanningen är väl den att inte bara ubåtar utan all sjötrafik i närheten av ledningen kan registreras och följas.
Andra ”kompletterande” användningsområden för ledningen är avlyssning av de telekablar som korsar Nord Stream och det har till och med spekulerats i om gasledningen i extrema fall skulle kunna nyttjas som vapenbärare för ”rörtorpeder”.
Ekots inslag är ingen nyhet i sig, dessa möjligheter har framförts tidigare i samband med bl a den svenska tillståndsprövningen men då Sverige valde att helt följa miljöspåret avfördes dessa aspekter från de flesta debattörers agenda.
Sent ska syndaren och media vakna men det är befriande att även en representant för Försvarsmakten, Michael Moore, håller det för självklart att Ryssland kommer att bevaka och skydda ledningen med sina sjöstridskrafter och att man måste tro på vad höga ryska representanter uttalar i frågan. Att man i Ryssland bygger en ny serie fregatter med den uttalade uppgiften att just skydda Nord Stream stärker ytterligare detta antagande.

Vad kan då detta innebära? Att våra och andras ubåtar kan detekteras och följas är naturligtvis något som kommer att innebära problem, särskilt som våra ubåtar utgör en viktig underrättelsekälla och används för framskjuten inhämtning. Då ledningen väl är byggd kommer våra sjöstridskrafter, vare sig de går över eller under ytan, inte att kunna passera Östersjöns mittlinje utan att bli upptäckta, en nog så besvärande och begränsande faktor.
Att ledningen kommer att bevakas av ryska sjöstridskrafter kan innebära problem om man i Ryssland anser att Sveriges resurser för skydd och bevakning inom svenskt ansvarsområde är otillräckliga. Ryssland kan anse sig behöva ”komplettera” de svenska resurserna och i händelse av incidenter eller hot kan stora problem uppstå vad gäller olika syn på jurisdiktion och regler för ingripande och användande av tvångsmedel (ROE).

Den officiella svenska inställningen har hittills varit att detta inte är något problem utan en fråga om normal samverkan mellan likvärdiga parter. Det ska därför bli mycket intressant att få höra exempelvis försvarsministerns kommentar till Michael Moores uttalande.

Vad gäller våra ubåtar blir väl lösningen att avskaffa ubåtsvapnet. Det skulle i så fall ligga helt i linje med lösningen på återtagandeproblematiken. Då de tidigare uppsatta kriterierna för en översyn av den svenska försvarspolitiken och ett återtagande av svensk förmåga visade sig bli uppfyllda, dvs bl a rysk återskapad förmåga till amfibieoperationer i Östersjön och förmågan till storskaliga luftlandsättningar, löste man enkelt problemet genom att avskaffa kriterierna.
Vill man raljera kan man säga att detta var en lösning helt i gamla AR II anda: ”Endast det enkla är möjligt…” och denna lösning var onekligen att göra det enkelt för sig.

Morgonekot
Fredrik Westerlund FOI

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s