Hem > Okategoriserade > Ta saken i egna händer och dra slutsatsen!

Ta saken i egna händer och dra slutsatsen!

De officerare/specialistofficerare som är tveksamma eller avvisande måste dra relevanta slutsatser skriver arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, i sin insändare i Officerstidningen nr 9 om innebörden för personalen av det nya försvaret.
Det var ord och inga visor. Synd bara att han inte talade riktig klartext. Mera rätt borde väl ha varit att skriva att köper ni inte det här, är det bara att sluta, vi vill inte ha er, för det var väl det han menade.

Grundeviks inlägg beskriver på ett mycket klarläggande sätt de nya villkoren för den anställda personalen som de politiska besluten innebär. Det beskriver också på ett utmärkt sätt den nya situation som uppstått för dem som har att välja eller inte välja officersbanan eller att stanna kvar eller inte.
Det kommer inte att vara lätt att bestämma sig för ett yrke som i framtiden kommer att kunna förändras till innehåll och innebörd allteftersom den politiska makten skiftar och där du inte vet i förväg vartåt det bär hän.

Försvaret och säkerhetspolitiken har av tradition varit en viktig del av svensk politik, tidigare i mycket högre grad, åtminstone öppet, än nu. Politiken var dessutom förhållandevis konstant och lättbegriplig; försvaret och säkerhetspolitiken var koncentrerad till vårt närområde och syftade övergripande till hävdandet av vår territoriella integritet och ytterst till försvaret av Sveriges oberoende och bestånd som självständig stat under egna lagar. Politiken låg dessutom fast oavsett skiftningar vid den politiska makten, i den mån de förekom. Kort sagt, den presumtive officeren visste vad det var han gav sig in på.

Nu har vi ett annat läge. Det nationella har tonats ned och försvaret har blivit ett helt annat säkerhetspolitiskt instrument än tidigare. Insatser i andra delar av världen och ofta i högriskmiljöer har blivit en del av vardagen. Försvaret av Sverige, inte bara det geografiska området utan även de mera svårgripbara värdena med allt vad de innebär, har blivit underordnat uppgiften att vara ett instrument för regeringens politik och det är här osäkerheten kommer in. Kraven på Försvarsmakten och dess personal vad gäller insatsområden och -profiler, hotmiljöer och insatsfrekvens kan komma att skifta än hit, än dit beroende på vilket/vilka partier som för tillfället sitter på regeringstaburetterna, vilken del av världen som för tillfället prioriteras och var man bedömer att de flesta pluspoängen finns att hämta. Osäkerheten kan komma att bli total och utgör inga direkt enkla ingångsvärden att hantera för den unge man eller kvinna som funderar om framtiden.

Den som grundat sitt yrkesval på att ”det är Sverige jag vill försvara, i Sverige” eller som funderar på att bli officer just därför, gör nog rätt i att följa Grundeviks uppmaning och dra de relevanta slutsatserna.
Jag är glad att jag slipper!

Annonser
 1. BB
  19 december 2009 kl. 10:16

  Klok slutsats på slutet, Vi kan givetvis inte ha officerare och andra anställda i FM som anser att de själva ska få välja vad deras tjänst ska bestå i. Krigsmakten har alltid varit ett redskap för den politiska maktens beslut, det vore befängt om det blev på nåt annat sätt.

 2. Simplicio
  25 december 2009 kl. 0:33

  Är det inte mycket märkligt med dessa individer som – på ett eller annat sätt – anser sig ”larger than life”?

  Är det inte så att frågan om hur svensk försvars- och säkerhetspolitik skall bedrivas ytterst är en angelägenhet så mycket större och viktigare än att enskilda företrädare för myndigheten försvarsmakten kan anses han någon sorts tolkningsföreträde beträffande vad som är rätt och fel i detta sammanhang?

  Tänk om det är vederbörande som bör dra relevanta slutstser med anledning av sina brister och tillkortakommanden?

 3. 26 december 2009 kl. 23:15

  Självklart ska varje FM-anställd vara beredd att bidra där FM verkar. Det måste vara grunden.
  Samtidigt så bör man ställa frågan om Sverige verkligen kan välja bort de som ”bara” vill försvara Sverige och som inte vill ”missionera”?

  Paradigmskiftet är jobbigt, i synnerhet för de som inte tjänstgör på Arméplattformarna som redan är omställda till det nya.

 4. Ff
  11 januari 2010 kl. 9:09

  Herr Grundeviks uttalande kan man tycka vad man vill om – men som Simplicio antyder – att det är han som kanske ska ta sig en funderare håller jag inte med om. Jag har ingen uppfattning alls hur vederbörande fyller sina uppgifter eller vilka eventuella tillkortakommanden han har. Men att han uttalat sig som han gjorde är högst naturligt om man har läst den senaste försvarspropositionen. Det står där klart uttalat att insatsorganisationen skall vara gripbar för uppgifter både här hemma som på annan plats. Att då som anställd tro sig ha rätten att själv bestämma vilka typer av insatser man avser deltaga i för att det inte var det man en gång i tiden sökte till är ungefär lika stringent som att som anställd stå på Volvo-bandet och hävda att man bara tänker bygga Volvo 240 – för det var det man blev anställd en gång i tiden för att göra. Visst finns det en uppsjö av utmaningar att ta om hand om för att få allt detta att fungera, men det är något vi får lösa. men att som anställd tro sig ha rätten att själv bestämma tyder på en till viss del bristande insikt i hur våra folklvalda politiker avser använda det militära medlet. Krav från anställda att det då ska kunna presenteras en livsplan där det tydligt framgår för den enskilde hur ofta och när vederbörande kommer att kunna ianspråktas för utlandsmissioner är ungefär lika relevant som att som anställd i vilket annat företag eller organisation som helst kräva att någon ska veta hur verksamheten inom denna kommer att se ut om låt säga 20-30år.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s