Hem > Okategoriserade > Miljöpolitik mot fregatter

Miljöpolitik mot fregatter

Gasledningen Nord Stream, den som Ryssland bygger en ny fregattklass och övar pansarbrigader, luftlandsättningsdivisioner och storskaliga amfibieoperationer för att skydda mot terrorism, har nu klarat steg 1 på vägen mot förverkligande.
Som det första av fem har nu Danmarks miljömyndighet godkänt projektet ”helt utan påtryckningar från Ryssland och från rent juridiska utgångspunkter…”.

I Sverige förhalar man sitt ställningstagande och söker mer och mer desperat efter det miljöhalmstrå som ska kunna stoppa det projekt som makthavarna alltför sent insett kan komma att innebära stora säkerhetspolitiska och kanske polisiära utmaningar och ställa krav på resurser som man i något slags naiv eufori efter SSSR upplösning avhänt sig såsom onödiga i och kring ”Fredens hav”.

Halmstråt kommer man nog inte att hitta och Nord Stream kommer att läggas på havets botten och skapa just de säkerhetspolitiska problem man är rädd för. För hur ska man svara då Ryssland, med fog, påstår att Sverige saknar reell kapacitet att skydda ledningen inom sitt ansvarsområde?
Att undvika problemet genom att skaffa denna kapacitet, verkar inte finnas i sinnevärlden, lika lite som insikten om Gotlands betydelse i sammanhanget.
Med tanke på hamnen i Slite verkar Ryssland däremot ha insett detta enkla faktum…

SvD

 1. 20 oktober 2009 kl. 16:57

  ”För hur ska man svara då Ryssland, med fog, påstår att Sverige saknar reell kapacitet att skydda ledningen inom sitt ansvarsområde?”

  Det spelar ingen roll om vi har kapacitet att ”skydda ledningen” eller inte, Ryssland har ändå ingen moralisk rätt att militarisera den på svensk ekonomisk zon! Det räcker för mig. Rent juridiskt så är det en miss i den gamla NF-konventionen att inte beakta en sådan här situation som det lilla landet Sverige har hamnat i. Den var helt enkelt inte förväntad. Men å andra sidan så har Ryssland heller inget stöd i någon internationell havskonvention för sina militärt geopolitiska översittarfasoner.

  En legitim fråga är vilken stat Ryssland har att skydda ledningen mot, och om det ens vore effektivt.

  Vi borde be världssamfundet att titta över havsrättskonventionen från början av 1900-talet.

  Mvh Roger Klang, Lund, Scaniae

 2. Varghjärta
  21 oktober 2009 kl. 0:11

  Det är både skrämmande och spännande när man tänker på hur situationen kan se ut efter att ledningen blivit installerad.
  Frågan är om det kommer förändra den gemene svenskens syn på sveriges säkerhetspolitiska och försvarsmässiga läge.

 3. spanaren
  21 oktober 2009 kl. 7:06

  Danmark har nu godkänt utläggning av Nord Streams
  rörledning – även på danskt territorialvatten.
  Danmark har även planer på att öka köpen av rysk gas.
  Den 16/9 hade Rasmussen ett ”djupgående” samtal med
  Putin om gasledningen…..

  I St Petersburg möts den 25/10 Vananen och Putin.
  Finland har tidigare redan godkänt Nord Stream ur miljösynpunkt.
  Kan vi förvänta ett officiellt finsk godkännande
  efter mötet i St Petersburg?

  I Sverige fortsätter statsledningen med att
  framföra miljöskäl som ingen tar på allvar utanför
  vårt land.
  Det verkliga skälet torde vara att Sveriges nuvarande
  utrikesledning inte noterat att Bush inte längre är
  president i USA och att det råder andra tider vad
  gäller den amerikanska Rysslandspolitiken….
  Vi försöker av någon anledning fortsätta med stödet
  till president Jusjenko i Ukraina och hans försök
  att på olika sätt sabotera gastransporterna mellan Ryssland och de ryska kunderna i EU väster om Polen.
  Till saken hör att Jusjenko i Ukraina inför valet
  i januari stöds av högst 5% av väljarkåren medan
  Rysslands man som vid en seger i valet troligen kommer
  att återinrikta Ukraina mot Moskva har ca 30% stöd.

  Hur troligt är att man i Kreml inte ser de verkliga
  skälen till Sveriges motstånd mot projektet.
  Ryssarna har genom historien varit ”Maskirovkans” mästare även så vad gäller byggandet av ”Potemkinkulisser”
  Är inte vår miljö-”Maskirovka”/”Potemkinkuliss” lite väl lätt att genomskåda?

  Östersjön söder om Bornholm kontrollerades på den
  ”gamla onda tiden” av NATO medan havsområdena norr
  därom behärskades av ”Röda Flottan” undantagandes
  svenska och finska skärgårdarna som kontrollerades
  av de neutrala staterna kustförsvar och örlogsfartyg.
  Finland har även idag en örlogsflotta och ett starkt
  kustartilleri medan Sverige har ingendera.
  På vad sätt är läget i ”Fredens Hav” idag annorlunda
  än före Sovjets upplösning bortsett från att vårt
  land i stort lagt ner den svenska örlogsflottan
  och avskaffat invasionsförsvaret vid kust.

  Vad gör VI om Ryssland låter en av de nya ryska
  attackkorvetterna göra ett oanmält örlogsbesök
  i den nya ”ryska” hamnen Slite som en militär
  påtryckning på Sverige för att få den sista
  underskriften från berörda länder?

  http://www.themoscowtimes.com/business/article/denmark-approves-nord-stream-pipeline/387838.html

  Militärt intresserade uppmanas GOOGLA på WIKI
  ”Steregushchy class corvette” jmf med svenska
  ”patrullbåten” Visby.

 4. 21 oktober 2009 kl. 7:47

  @ Spanaren
  Att Finland skulle ha ett starkt kustartilleri är både sant och inte sant. Sant så tillvida att de köpte de svenska kustrobotbatterierna med rb 15 då vi tydligen inte hade något behov av dem, mindre sant eftersom Finland fattat beslut om att avveckla sitt fasta sjöfrontsartilleri. Hur långt man hunnit framgår inte av OSI…

 5. spanaren
  21 oktober 2009 kl. 8:13

  @ Peter Hammarberg

  Det är riktigt att att det från finskt håll
  talats om eventuella framtida neddragningar
  av det fasta sjöfrontsartilleriet.
  Har själv inte heller lyckats uppspana närmare
  detaljer på tillgängliga OSI-källor.

  Länkar till vad finska försvarsmakten skriver om Kustartilleriet idag på sin hemsida – mil.fi
  Sjöfrontsartilleriet kommer att behövas långt in
  på nuvarande sekel enligt artikeln.
  Varför behövs det när det i Östersjöområdet för överskådlig framtid enligt svensk mening råder ”Fred i vår tid”?

  Har Moderatorn andra synpunkter på undertecknads
  ”förnumstigheter” i dagens föreslagna ämne för
  debatt?

  http://www.mil.fi/maavoimat/kalustoesittely/00152_sv.dsp

 6. 21 oktober 2009 kl. 9:01

  Spanaren undrar vad vi skulle göra om Ryssland gör ett oanmält örlogsbesök i den av ryska intressen utbyggda och drivna hamnen i Slite. Tja… Ser man det från den enkla och formella sidan och om det ”bara” är fråga om att ett statsfartyg anlöper hamnen för ex:vis bunkring utan att i övrigt göra närmare väsen av sig, är det ett brott mot tillträdesbestämmelserna som kommer att resultera i att Gotlands hemvärn bevakar fartyget tills det löper ut, följt av de diplomatiska demarcher protokollet kräver.

  Om hamnbesöket visar sig ha mera sinistra avsikter?
  Tja, i dagsläget torde Sverige inte ha andra alternativ än de ovan beskrivna….
  Eftersom Slite ligger i fredens hav finns, per definition, inte några behov av resurser för mera kraftfulla motåtgärder.
  Att andra skulle vara så okänsliga och döva för omvärldens, dvs våra, signaler, att de inte uppfattat den nya tidens ordning, faller bara tillbaka på dem och deras bristande förståelse och får inte påverka oss i vår nyrealistiska omvärldsuppfattning.

 7. spanaren
  21 oktober 2009 kl. 9:23

  Tänk om ”ryssen” inte bara i Slite utan även
  i den fd svenska marinbasen Karlskrona med
  eskort av örlogsfartyg ser till att de lagrade
  rören hämtas och kommer på plats som planerat.
  Gör Gotlands/Blekinge Hemvärn ”bajonett på och
  laddar med fem skott i magasinet och ett pipan” då?

  Som vanligt tänker bloggägaren och undertecknad
  i liknande banor…..
  Finns det ingen som har en annan åsik?

  Länkar till WIKI om vilken typ av ryska
  örlogsfartyg som i framtiden kommer att
  patrullera hela gasledningens sträckning –
  oavsett vad det militära tomrummet Sverige
  har för åsikt om problem för alfåglarna i området.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Steregushchy_class_corvette

 8. Varghjärta
  21 oktober 2009 kl. 23:12

  Jo men det är nog inte bara en fråga om åsikt. Det finns nog inte så mycket mer vi KAN göra, vi har knappast längre kapacitet att försvara någonting i sverige längre rent militärt.

  Men jag kan se det framför mig hur stora delar av befolkningen plötsligt yrvaket kommer på detta faktum och utbrister ”Kan vi inte försvara oss? men vi har ju en armé? No dick battlegroup?? Nato? Eu?”.

  Fast det klart, vi kan ju alltid köra med våran så uppskattade ”Moralisk Stormakt” stil och snällt men alvarligt be ryssarna att respektera oss och lämna oss ifred.
  Fast jag tror att vi mest av Putins ryssland hade blivit utskrattade då.

 9. Varghjärta
  22 oktober 2009 kl. 0:43

  Här finns en (om mån gammal (september 2007)) men fortfarande relevant och mycket intressant program om gasledningen och det relaterat, från Axess TV.

  Del ett:

  http://www.axess.se/tv/webbtv.aspx?id=285

  Del två:

  http://www.axess.se/tv/webbtv.aspx?id=880

  Har kollat dom själv, mycket givande tycker jag.

 10. Varghjärta
  23 oktober 2009 kl. 18:25

  Jo Peter Hammarberg, jag undrade en sak förresten, Gotlands hemvärn? hur många är dom? typ 30 pers?
  iaf som är i skick at utföra sådan verksamhet som du beskrev.
  Versus ett ryskt örloggsfartyg på vadå? 150 man?

  Och så den så kallade ”fd svenska marinbasen Karlskrona”????
  Vadå när blev den nerlagd?

 11. spanaren
  23 oktober 2009 kl. 21:11

  Mitt 21 oktober 2009 kl 9:23

  Flottbasen i Karlskrona är fortfarande aktiv.

  Hemvärnets huvudsakliga eldhandvapen är
  inte armegevär typ Husqvarna Vapenfabrik 1896.

  Tog mig friheten att raljera något….

  I Blekinge är Kustartilleriförsvaret nedlagt
  och det talas nu om att även flygflottiljen F17 i Ronneby kanske avvecklas.
  Varför skall flottbasen Karlskrona behållas i det framtida insatsförsvaret organiserat för insatser
  i ”Långtbortistan” med ”lätta” armeförband av högst kompanistyrka.
  Experimentfartygen av Visbyklass saknar luftvärn
  och sjöduglighet i öppet hav. Permanent ”malpåse”?
  Om även de återstående ubåtarna säljs till Singapore
  återstår ett mindre antal fartyg av hög ålder nära
  skrotdöden.
  Vilket behov finns då av flottbasen i Karlskrona
  efter 2014 för den svenska ”försvarsmakten”?

 12. Varghjärta
  23 oktober 2009 kl. 22:21

  Kustartelleriet avecklades år 2000.

  Visbyklassen fartygen är serietillverkade dock inte levererade till flottan ännu (då FMV innehar dom), så experimetntfartyg är dom inte.

  Dom saknar som du sa luftvärn och duglighet på öppet hav (men dom är tillverkade för kustnära krigsföring så det var aldrig meningen heller).

  Och behov för karlskrona finns nog, men huruvida försvarutskottet inser detta är nog en annan sak.

  Om vi ska ha ett ”insatsförsvar” i framtiden så är det ju uppenbart att vi inte kommer att ha kapacitet att bekämpa något farligare än somaliska pirater eller bönder och herdar med ak-47.

  Fast som det ser ut nu så verkar vi knappt kunna det.

  Eller vad tror du :)?

  Vad är det för fel på Stockholms och Göteborgs korvetterna vi har?
  (Stockholms korvetterna är för övrigt nere i somalia nu).

 13. spanaren
  24 oktober 2009 kl. 10:02

  Vad gäller de ännu ej levererade enheterna av
  Visbyklass torde det vara likgiltigt om de
  kallas patrullbåtar,experimentfartyg eller
  kustkorvetter – de är idag inte krigsdugliga.
  Det är däremot de missilbåtar av Haminaklass
  som den regionala stormakten Finland har i
  tjänst i landets örlogsflotta med huvuduppgiften
  att verka i skärgårdsfarvatten.
  Det är nog bara Sverige som sänder ut denna typ
  av fartyg i ”Oceanfart”….
  Norges bidrag till skyddet av den civila sjöfarten i
  Adenviken var en AEGIS-fregatt – Fridtjof Nansen.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen-klassen

  Försvarsutskottledamoten Juholt (s) gjorde ett
  uttalande när ryska stormanövrarna ”Zapad 2009”
  och ”Ladoga” var aktuella. Citat:
  ”Utvecklingen i Ryssland är inget som angår Sverige.”

  Är planeringen av försvaret av Sverige inriktat på
  en lösning som Köpenhamn 9/4-1940 med skillnaden att
  i Stockholm Högvakten inte tillåts tillgripa våld
  med tanke på riskerna för skador på liv och egendom
  i samband med eldgivning?

  Är så fallet torde det vara tillfyllest för Sverige
  att organisera en skyttebataljon med värvat manskap
  för insatser i pluton eller högst kompanistyrka i
  ”Långtbortistan”,obestyckade miljöfartyg som inte behöver särskilda örlogsbaser, en handfull Gripenplan utan beväpning baserade i anslutning till Saab i Linköping för AVVISNING (varför vi nu skulle göra det?)om det osannolika händer att utländskt flyg skulle ”kränka” svenskt luftrum.

  Det är inget fel på de svenska kustkorvetterna
  om de sätts in som ”skärgårdskryssare” mer än den
  tilltagande åldern.
  HMS ”Trossö” ex sovjetiska stödfartyget för
  patrullbåtar ”Akademik Shuleykin”.
  Den bästa lösningen idag vore kanske att utnyttja närheten till Gadani Beach i Pakistan…..

  Varghjärta,

  Tack för länkarna till Axess TV.

 14. Förste Sergeanten
  24 oktober 2009 kl. 10:52

  Ok, Först och främst måste vi reda ut termerna:

  Patrull båt kan du säga våra bevakningsbåtar eller till och med stridsbåtar är.

  Experiment fartyg är tex HMS Smyge, dvs en plattform man testar ny teknik.

  Kustkorvett av Typ Visby är som du säger till för skärgård strid, inte marina expeditioner som våra jagare var.

  Det heter Robotbåt och inte missilbåt , förövrigt är Hamina klassen nått vi borde skaffa , då beväpningen är bra, svenskt hela vägen förutom Lv robotarna.

  Ang HMS trossö må hon vara sovjetisk med Ryska flottan är det inget fel på tekniskt sätt.

  Försvarsmakten bör åter upprusta invasionsförvaret med rörligt KA av typ 12/80 och RBS 15

 15. spanaren
  24 oktober 2009 kl. 11:24

  Förste Sergeanten,

  Bortsett från mina inte militärt yrkesmässiga
  formuleringar tycks vi överens i mycket.

  De nya enheter som tillförs ryska flottan
  tex Lada-klass konventionella ubåtar och
  Stereguschy-klass korvetter är kanske idag
  världsledande i resp. klass – eller?
  Gäller det även enheter av typ ”Tarantul”?

  Handelsfartyg slutar ofta efter 25-30 år
  sin seglats vid Gadana Beach.
  Varför skulle det inte också gälla ett örlogsfartyg som HMS ”Trossö” sjösatt 1984.

  Länkar till en artikel i den välkända OSI-källan
  ”Jamestown Foundation” som har en artikel om den
  ryska flottan. Sammanfaller vad som skrivs om
  Svarta Havet på något sätt med förhållandena
  i ”Fredens Hav”?

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35646&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=1e09e4c064

 16. Förste Sergeanten
  24 oktober 2009 kl. 12:09

  Ryska Krigsmakten kommer nu och en tid framöver satsa mycket på upprustning och modernisering av Östersjö flottan.

  Steregushchy är något som vår framtida flotta bör bla utrustas med i ett litet antal. Något liknande alltså som tex Kustkorvett/Fregatt NY som FM har kikat på (vidarutveckling av Visby) Steregushchy är i sin klass mycket modern även för skärgårdskrig vilket är ett stort steg framåt för deras flotta. Beväpningen är i princip perfekt gällande ett fartyg i den storleken.

  Lada är modern , kan liknas vid Collin klass ubåtarna (förstorade Västergötland klass) byggd av Sverige. Men när Lada är klar kommer vi förfoga över en ny ubåtssort så Lada är ett problem men inget nytt under solen.

  Tarantul är i antal farliga men deras luftvärn är omodernt och radarn är ej anpassad för kustnära krigsföring av modernt slag .

  HMS Trossö är ett nödköp för att öka stödfartygen inom vår då halvt slaktade flotta. Hon genomgick en modernisering så sent som 2005 och håller i flera år till. Som det ser ut nu så har man att tillgå 11 kustkorvetter , 5 Visby (ej levererade) 2 Stockholm (skall skrotas vid hemkomsten) och 4 st Göteborg ( två i Malpåse) och övriga 2 skall säljas ev till Kroatien om de köper Gripen.

  Hoppas flera tar del i denna debatt för jag har mycket mer att debattera om:)

  // Förste Sergeanten

 17. Varghjärta
  24 oktober 2009 kl. 12:26

  Angående vad som skrevs av Spanaren:

  ”Försvarsutskottledamoten Juholt (s) gjorde ett
  uttalande när ryska stormanövrarna ”Zapad 2009″
  och ”Ladoga” var aktuella. Citat:
  ”Utvecklingen i Ryssland är inget som angår Sverige.””

  Man blir ju rent utav förbannad när man hör sådana här politiskt oproffesionella uttalanden!
  Ibland undrar man inte om inte (S) VILL att vi ska bli en rysk satellitstat!
  Eller om dom bara är så korkat naiva att dom tror att ryssarna är ”snälla nuförtiden”.

  Kan dom inte läsa tidningen häller?
  och när ryssarna lagt den där gasledningen utanför gotland? angår vad som händer i ryssland inte oss då häller?

  Vad som händer i ryssland angår oss därför att det indirekt (och i vissa fall direkt) påverkar oss.

  Vi har å andra sidan inget att säga till om angående deras inrikespolitik, MEN det angår oss.

  För all del angående länkarna. Finns för övrikt en lång serie om ryssland på axess hemsida med för er som är intresserade 😉

 18. spanaren
  24 oktober 2009 kl. 12:57

  Tänk vad fel vi har – Spanaren och andra
  ”alarmister” som publicerar sig här och på
  andra nätsidor om försvars/säkerhetspolitik…..

  Tur att Juholt och general Moore har kännedom om
  den verkliga verkligheten och kan agera därefter…

  http://www.svenskafreds.se/pax/tidigare/07-2/ryssland.shtml

  Axess TV har enligt min mening ett bra utbud.

 19. Varghjärta
  24 oktober 2009 kl. 13:06

  Jajjamensan!!! 🙂 dom har ett utomordentligt utbud.

  Svenska fred är ju bara korkade. kan dom inte göra något kreativt istället för att bara förstöra?
  😉

 20. Förste Sergeanten
  24 oktober 2009 kl. 23:27

  Zapad 1981 kunde tex förvandlats till ett anfall emot oss, det var en stor chans att det kunde varit en krigslist likt Israel bla gjort tidigare mot Egypten.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: