Hem > Okategoriserade > Lägger man rök eller är byråkratin seg?

Lägger man rök eller är byråkratin seg?

Man kan fråga sig vad som är Maskirovka, vad som är faktiska planer, vad som är politiska försöksballonger och vad som är enskilda individers tyckande vad gäller utvecklingen av de ryska stridskrafterna.
Från politiskt håll har flaggats för och delvis beslutats om, både omstruktureringar och reduceringar och sk. debattinlägg från både privat och officiellt håll förekommer tid som oftast i de ryska nättidningarna som entydigt pekar mot en vilja att gå mot en mindre men välövad numerär med högre beredskap och modern materiel och bestående av en stor andel yrkessoldater.
Omstruktureringen till brigadförband och en ny ledningsstruktur verkar att ha accepterats och är på väg att genomföras, men i övrigt stretar det åt olika håll.

Tidigare beslut av den högsta politiska ledningen om reduceringar och avveckling av förband har inte genomförts, inkallelser till vpltjg fortsätter enligt tidigare, övningar, (nu bl a ZAPAD) genomförs i vad som synes vara den gamla ledningsstrukturen och med vad vi uppfattar som ett antikverat defactoscenario.
Ena dagen sägs NATO utgöra dimensionerande hot för att nästa dag inte utgöra något hot alls; allt beroende på vem som uttalar sig och i vilket sammanhang.
För den konspiratoriskt lagde är detta naturligtvis fråga om skenåtgärder och rökläggning, allt för att dölja vadom det verkligen är fråga, nämligen att mer eller mindre återuppbygga sovjetarmén eller åtminstone skapa en offensivt slagkraftig krigsmakt, både kvantitativt och kvalitativt.
För den välvillige är det snarare fråga om motstånd i den högsta militärledningen, om byråkratiska och administrativa förseningar i genomförandet där lagda planer fullföljs intill dess nya, beslutade, fastställda och kommunicerade finns ute i organisationen.
(På detta kan Sverige utgöra ett bra exempel. Här utbildades vpl till brigader där det fanns politiska beslut om nedläggning samtidigt som materielen omsattes och förbanden omorganiserades till ny struktur bara därför att värnplikts-, materiel- och omorgplaner inte hunnit anpassas till vad som beslutats och alltså fortfarande gällde…).

Allt utmynnar, för dem som bara har tillgång till OSI, i en genuin osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen vad gäller de ryska stridskrafterna.
Kortsiktigt kan vi däremot konstatera att övningsverksamheten hålls på en fortsatt hög nivå med en allt större komplexitet i genomförandet, att man fortsätter satsningen på att utveckla luftlandsättningsförbanden och att man uppenbarligen snabbt försöker återskapa en reell amfibisk förmåga, även i Östersjön.

För Sveriges del, med nuvarande och planerad Försvarsmakt, är frågan om Rysslands armé ska bestå av 10 milj man med 20 000 strv eller 1 milj man med 2000 strv ganska ointressant. Med våra nuvarande resurser och beredskap, utgör förmodligen 76. GLLDIV och MIB Kaliningrad mer än vad som skulle behövas för att ställa den förväntade solidariska hjälpen inför fullbordat faktum.

 1. Anonym
  16 september 2009 kl. 21:20

  Jo

  Jag tror inte att FM kommer att försöka försvara sig ens. Sedan kommer de förmodat ansvariga att stå där med lång näsa (eller vad de kan tänkas ha i ett sådant läge) och undra var hjälpen är och vad som hände med solidariteten…

  Undrar vad 70-talets borgerliga politiker hade sagt om någon då skulle påstått att vi i början av 2000-talet skulle ha en borgerligt (moderat) styrd regering som i princip helt monterar ned det svenska försvaret för att SOLIDARITET ger oss ett bättre skydd mot ryssen…

  Eller ?

 2. Alamo
  16 september 2009 kl. 21:36

  Vilka regeringar har egentligen reagerat på Sveriges ”solidaritetsdeklaration”?

  Är inte deklarationen ett frieri som inte har besvarats?

 3. Anonym
  16 september 2009 kl. 21:44

  jo

  se Allan Widmans kommentar

  Världen gör sig påmind
  Verkar inte heller tro på den

  Eller ?

 4. Anonym
  16 september 2009 kl. 21:46
 5. spanaren
  17 september 2009 kl. 8:30

  Rytandena från den ryska björnen i form av
  ”Zapad-2009”, ”Kavkaz-2009” och ”Ladoga” har
  tydligen gjort intryck på USA/NATO.

  Idag meddelas i amerikansk media att det
  planerade missilförsvaret i Polen/Tjeckien
  inte blir av.
  Georgien nekas av USA krigsmateriel för att
  ersätta den som förlorades i angreppskriget
  mot Sydossetien. USA medverkar till utbildningen
  av fyra georgiska lätta bataljoner för insats i
  Afghanistan (jmf svenska ”armen”).
  Ej heller ges något stöd för att blockera sjöfarten
  på Abchasien trots konkreta ryska hot om ”åtgärder”.
  Ryssland förklarar sig villigt till samtal med en
  ”ny” regim i Tblisi – när/hur tillträder den?
  I Ukraina sjunger den nuvarande Jusjenkoregimen på
  sista versen och kommer troligen att ersättas av
  en mot Moskva inriktad regin efter valet nästa år.
  Om NATO medlemskap talas det inte längre varken för
  Georgien eller Ukraina. Tvärtom söker nu NATO närmare
  samarbete med Ryssland liksom för övrigt USA gör.

  http://www.en.rian.ru/world/20090917/156153723.html

  Vårt land har genom incidenten med ”Arctic Sea” visat
  sig oförmöget att kontrollera vår del av Östersjön.
  Ryssland som har både förmågan och viljan att ta även
  vår del av Östersjön under sitt ”beskydd” kan komma
  att begära basrättigheter i Sverige på idag övergivna
  eller för av Sverige efter utbrottet av ”den eviga freden” obehövliga baser -Muskö,Karlskrona,Fårösund.
  Om/när de återstående ubåtarna sålts och ålderstigna
  patrullbåtar skrotats finns inget svenskt behov av flottbaser.
  De nya patrullbåtarna utan luftvärn av Visbyklass
  -odugliga till krigstjänst- kan i malpåse förtöjas
  i en civil hamn som sker med upplagda handelsfartyg.

  Skulle USA/NATO eller ens Finland protestera om
  Sverige ingick ett uthyrningsavtal med Ryssland
  liknande det Ryssland har med Syrien om flottbasen
  i syriska hamnen Tartous?
  Skulle ens större delen av de svenska väljarna
  misstycka? USA har ju baser i tex Japan enl.avtal.

  Säkerheten för den rysk/tyska gasledningen och de
  ryska oljetransporterna från Primorsk till Europa
  är därmed beskyddade av de nya ryska attackkorvetterna
  av Stereguschyklass och ubåtarna av Ladaklassen som
  är under byggnad/leverans eller redan i tjänst.

  Vad gäller svenska historien jmf 1742. Då bjöd vi
  in ryska armen att upprätta baser i Sverige då
  vårt land genom det om Georgien idag påminnande
  dåraktiga angreppskriget mot Ryssland försatt sig
  i en ohållbar situation utan egen militär förmåga
  till mer än slå ner ett uppror av ”dalkarlarna”

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s