Hem > Okategoriserade > Tolgfors, Agrell och valhemligheten

Tolgfors, Agrell och valhemligheten

Försvarsminister Tolgfors har vid flera tillfällen varit ute och cyklat då han i efterhand försökt anpassa den föreslagna personalförsörjningen till Försvaret och personalens eventuella skyldigheter till vad som partistrateger och röstmaximerare uppenbarligen anser vara PK och politiskt optimalt.
Hans uttalanden och dessas trovärdighet har fått på tafsen i tidningar, av initierade försvarsdebattörer och politiker och i diverse bloggar, inklusive denna.

Genom semantiska glidningar, genom att ge hävdvunna begrepp nya betydelser och genom efterhandstolkningar av propositionstexten har han likt en mask slingrat sig undan både kritiken rörande personalförsörjningen (dvs yrkesförsvaret) och den för alla andra logiska följden av valt system vad gäller utlandsmissioner.
Nu har Wilhelm Agrell givit Tolgfors svar på tal under Brännpunkt i dagens SvD. Agrells senaste inlägg, i kombination med hans tidigare, är så klockrent att Tolgfors bara skulle göra bort sig och trampa ner sig ytterligare i argumentgyttjan om han försökte gå i svaromål.

Det talas så mycket om politikerförakt och ibland också om svenskens ointresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Det är inget som förvånar en med tanke på det politiska svamlande i denna fråga och det sätt på vilket försvars- och säkerhetspolitiken i allmänhet hanterats.
Oavsett var man står politisk och oavsett ens åsikter i försvarsfrågan, är det minsta man kan begära att försvarspolitikens främsta företrädare talar klarspråk och inte vinglar fram och tillbaka som en åsna mellan hötapparna. Om inte annat så är det en trovärdighetsfråga för vårt demokratiska system.

Detta för mig osökt in på något jag hörde på morgonekot. Undersökande journalister har kontrollerat röstlängderna från de senaste EU-valen och upptäckt att kandidater i årets EU-val, från flera partier, röstskolkat vid tidigare val till Europaparlamentet.
Den absoluta och aldrig ifrågasatta valhemligheten är en av grundbultarna i en sann demokrati. Jag trodde i min enfald att även valet att inte rösta, att av olika skäl stanna hemma på valdagen, skyddades av valhemligheten. Så är det uppenbarligen inte. Offentlighetsprincipen innebär att gamla avprickningslängder kan lämnas ut för granskning. Detta är demokratiskt oacceptabelt och måste ändras!!!

 1. spanaren
  20 maj 2009 kl. 7:34

  Politiker och media ger oss förutom en
  skönmålad bild av det säkerhetspolitiska
  läget även en verklighetsfrämmande bild
  av betydelsen av svenska ”viftamedflaggen”
  operationer i Afrika och Asien.

  Varför får vi inte veta att HMS ”Trossö”
  är ett från Estland införskaffat fd sovjetiskt
  stödfartyg för patrullfartyg i Östersjön av
  ”Akademik Shuleykin”-klass byggd 1984 i Finland
  och de lika gamla patrullbåtarna inte är byggda
  för annat än robotanfall från skyddade vatten i
  Östersjön. (Liknande ryska fartyg Tarantulklassen)
  Vidare får vi inget veta om att Danmarks insats
  bestod av helt nya multiflexfregatten ”Absalon” och att Norges bidrag blir nybyggda fregatten av
  Aegistyp ”Fridtjof Nansen”. Båda fartygen är
  av oceangående typ och storlek.
  Ryssland sätter in en stor jagare ”Admiral Vinogradov”
  med följefartyg ur Stilla Havsmarinen. Varför flög
  man inte ner två ”Tarantul” med sina största
  transportflygplan?

  Hade det blivit debatt om den svenska insatsen
  om vi fått veta verkligheten istället för skönmålningar och tillrättalagda uppgifter?

  En fördel för den svenska styrkan är närheten till
  Gadani Beach där handelsfartyg av samma ålder
  bogseras på ”sista resan” efter tex totalhaveri i
  maskin…

  Vad gäller ”Morgonekot” uppfattar jag det som
  en del i de etablerade politikernas kampanj mot
  ”Sverigedemokraterna”. Varför är SDs danska
  motsvarighet ”Dansk Folkeparti” ett av de
  största partierna i ”Folketinget”? Att detta
  skulle kunna bli verklighet även i Sverige bekymrar
  nog våra politiker mer än att vi inte har några
  reella militära maktmedel – varken hemma eller
  utomlands.
  Haveriet på skrotfärdiga HMS ”Trossö”
  gör detta övertydligt…..

  http://www.janes.com/news/defence/naval/jdw/jdw071102_1_n.shtml

 2. 20 maj 2009 kl. 7:58

  Spanaren
  Om nu den svenska flottans huvuduppgift är i Östersjön, varför ska vi då för dyra försvarspengar skaffa oceangående fregatter? Eller tycker du att de internationella insatserna är så viktiga att vi ska lägga pengar på fartyg som vi inte har något nationellt behov av?

  Att vi håller oss med ett nationellt uppgiftsanpassat fartygsbestånd tycker jag är rätt. Det innebär å andra sidan att Sverige ska avstå från att delta i marina missioner för vilka vi inte har adekvat materiel. Solidaritet och handlingskraft kan vi visa på andra områden där vi är bättre rustade, men det skulle kanske inte generera några politiska poäng vare sig på hemmaplan eller utomlands.

 3. spanaren
  20 maj 2009 kl. 8:53

  Peter Hammarberg

  Den tiden är förbi när svenska krigsmakten
  i Östersjön organiserade jagarflottiljer
  ledda av kryssare…..

  Norge och Danmark planerar sin anskaffning
  av örlogsfartyg för insats tillsammans med
  USA/Storbritannien i Nordatlanten vilket
  kräver helt andra fartyg än i Östersjön.

  Vi bör naturligtvis idag följa det finska
  exemplet (gäller hela försvarspolitiken)
  I likhet med Finlands försvarsledning anser
  jag att internationella insatser kommer ifråga
  endast om det inte inkräktar på det egna integritetsförsvaret med prio 1 att
  möta/avvärja ett ”Strategiskt överfall”.
  Våra politiker har som prio 1 insatser utomlands
  trots att vi saknar resurser för detta vilket
  visar sig med den misslyckade marina insatsen
  på Djiboutis redd…..
  Vi kan inte ens försvara Gotland eller Arlanda
  flygplats idag – varför då delta i NATO-operationer
  ledda av USA i Asien?

  Finska flottan som aldrig tänkt sig insats
  utanför Finska Viken/Bottenhavet har sålt
  sina omoderna Helsinki-class ”kustkorvetter”
  (liknande de svenska i Djibouti) och ersatt
  dessa med moderna enheter av Hamina-klassen.
  Finland sänder krigsdugliga infanteriförband
  till FN-tjänst på samma sätt som Sverige
  fordom gjorde tex i fd Belgiska Kongo.

  Summa summarum: Sverige som idag nästan helt
  saknar militär förmåga bör begränsa sina
  internationella insatser till vad den militära förmågan kan utföra idag – jmf med tex Estland.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Hamina_class_missile_boat

 4. 20 maj 2009 kl. 9:12

  Man kan ju fråga sig varför Flottan fordom seglade på Östersjön med kryssare och jagare. Svaret är enkelt. Dåtidens huvudvapen var fartygsartilleriet. Artilleriet krävde volym och deplacement pga sin storlek, sin vikt som krävde stabilitet, sin utrymmeskrävande ammunition och sin volymkrävande spanings- och eldledningsutrustning. Materiel och vapen krävde en stor besättning som i sin tur ställde krav på utrymmen och volym. Osv, osv.
  Ett fartyg med robot som huvudvapen behöver bara ge utrymme för de i princip helautomatiska robotarna och för små moderna sensorer. Kraven på besättningsutrymme kan anpassas därefter.

  Underförstått i Spanarens kommentar ligger att de svenska infanterifförband som varit ute efter Kongo-krisen på 60-talet inte varit krigsdugliga.
  Han kan ju fråga dem som mött svenska förband på olika platser i bl a Afrika de senaste åren…

 5. spanaren
  20 maj 2009 kl. 10:17

  Peter Hammarberg

  Min kritik riktar sig inte mot de svenska
  förband som tjänstgjort bla på Balkan och
  där tom imponerat på stormakternas militärer.
  Rysk TV visade under senaste Kosovokrisen hur
  den svenska ”tunna blå linjen” inte vek för en
  mångtusenhövdad albansk mobb och räddade
  den serbiska byn.

  Kritiken jag framför riktar sig mot de svenska
  politikernas försvars och säkerhetspolitik
  och att det skickas ut svensk trupp med för uppdraget
  olämplig/otillräcklig utrustning både till lands
  och sjöss. Civila fordon i Afghanistan och
  skrotfärdiga fartyg byggda för inre fart i
  Östersjön till Indiska Oceanen.

 6. mrmhalland01
  21 maj 2009 kl. 12:13

  Det var väldigt vad lika reaktioner vi hade på detta med valhemligheten.
  Hoppas fler har det, för detta måste verkligen ändras.

 7. 21 maj 2009 kl. 13:37

  Det som är hemligt för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – synes ju ej alls vara hemligt för journalister och wåra ”kära” MaktHavare, tyvärr tyvärr… 😥

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: