Hem > Okategoriserade > Var var ni då?

Var var ni då?

Vare sig kustkorvetterna eller trossfartyget ger adekvat skydd mot finkalibrig eld. Se där ett sensationellt avslöjande i SvD. På samma sätt som för några månader sedan då tidningen slog in öppna dörrar vad gäller skyddsnivån för den svenska ISAF-styrkan, ”avslöjar” man nu välkända egenskaper hos flottans fartyg. Ytterligare en fetstilsvärd uppgift är att fartygen är byggda för robotstrider i Östersjön och inte för piratjakt på oceanerna. Sanna exempel på grävande och avslöjande journalistik.

Varför detta plötsliga intresse och omsorg om våra soldaters och sjömäns väl och ve, kan man fråga sig? Tänk om SvD, och för den delen tidningens alla kollegor, varit lika på hugget gällande dessa frågor tidigare genom åren.
Kustkorvetterna har funnits i mer än tjugofem år och den absoluta huvuddelen av den svenska armén hade under hela det kalla kriget aldrig annat skydd mot finkalibrig eld och splitter än uniformstyget och eventuellt bandvagnsplasten. Var fanns den avslöjande journalistiken då?
De värnpliktiga eller de enheter och förband som var avsedda för landets försvar, och då i en stridsmiljö mångdubbelt farligare än någon internationell insats, bevärdigades aldrig med denna uppmärksamhet.
De mycket stora förluster vi i Sverige kallt räknade med och planlade för, nagelfors eller ifrågasattes aldrig i medierna.
Kan det möjligen bero på att man aldrig såg kriget som en realitet, något som verkligen kunde komma att inträffa? Var försvaret bara en kuliss som aldrig avsågs användas och därför inte behövde granskas i botten?
Nu, då det är verkligheten som gäller, gör man sensation av något länge kännt och som borde ha kommit fram och debatterats för åratal sedan.
Men det är klart, hemförlovade och förrådsställda förband avsedda för landets försvar är ju inte lika spännande och ger ju inte lika solvarma reportageresor som insatta förband på andra sidan jorden.

 1. 09 maj 2009 kl. 8:30

  Sant, så sant…

 2. spanaren
  09 maj 2009 kl. 8:48

  De värnpliktiga visste att överlevnadstiden för
  en eldledare vid artilleriet i strid var 30 SEKUNDER
  och de värnpliktiga officerarna visste att en
  svensk infanteribrigad gjorde ETT anfall mot en
  rysk invasionsstyrka med luftherravälde och pansar
  och artilleristöd. TROTS detta var det aldrig tal om
  att inte göra väpnat motstånd för att försvara
  landets självständighet.
  Detta gällde före hjärnsläppet med påföljande hjärndöd i samband med historiens slut
  och utbrottet av evig fred 1991.
  Idag debatterar yrkesofficerare på Wiseman’s Wisdoms
  huruvida våra högst 8 lätta bataljoner skall ha 8 eller 12 cm granatkastare…….
  Efter att ha sett nedan är detta enligt MIN mening
  snarast lika löjeväckande som ”kustkorvetterna” i
  nödhamn pga den årliga sydvästmonsunen i Djibouti.

  Har just sett militärparaden i Moskva i TV på ”CH1”.
  I den pånyttfödda Stormakten tog historien inte
  slut – den upplevde 1991 som 1917/1922 en tillfällig
  motgång som kan återtas liksom den som
  slutfördes 1940.
  President Medvedev såg förnöjt på paraden medan
  Putin uppvisade ett traditionellt ryskt stenansikte.
  De fotmarscherande bataljonerna var manstarkare
  (10 bataljoner) än vad Sverige totalt kan uppbåda.
  Vad gäller materiel uppvisades luftvärn S-300 Triumf och strategiska kärnvapenmissiler typ Topol-M alltmedan en flygstyrka med stridsplan och helikoptar flög över Röda Torget.

  Militär utrustning är inget hot i sig som Peter
  Hammargren så sant sagt i ett annat Forum men
  tänk tanken att Alexander Dugins tankar blir den
  ryska statsledningens – vad händer då?

  I svensk media kommer säkert inte mycket att visas
  av dagen ryska militärparad och vad den KAN innebära
  – de svenska ”fredsfåren” kunna ju då bli oroliga och
  kräva att den gode herden skaffar en stav eftersom
  Björnen (liksom Örnen och i fjärran Draken) finns
  i verkligheten och de är ingalunda fredliga….

  När kommer våra media att berätta för oss om dagens
  verkliga värld istället för att sprida den av
  politikerna anvisade skönmålningen/pacifistpropagandan
  När Sverige organiserade en krigsmakt beskrev våra
  media även då en förvrängd verklighet fast tvärtom
  – ”Hejda en och avvisa en andra sovjetrysk invasion”

  Kan våra gamla ”kustkorvetter” gå till sjöss när
  det blir aktuellt att eskortera fartygen som
  fraktar FN:s hjälpsändningar till Mombasa?
  http://www.nrlmry.navy.mil/sat_training/world_wind_regimes/GulfOfAden/SW_Monsoon/index.html

 3. spanaren
  09 maj 2009 kl. 11:03

  Vidare mitt inlägg idag 08:30

  För intresserade som inte haft möjlighet att
  se den ryska televisionens direktutsändning
  från dagens militärparad i Moskva bifogas en
  länk till Russia Today som visar paraden i
  två avsnitt med engelskspråkig kommentar.
  http://www.russiatoday.ru/Top_News.html

  Intressant enligt min mening är president Medvedevs
  tal där han säger att nästa års parad skall hållas
  i alla CIS-länder och även i vissa andra länder.
  Att freden i Europa säkras genom det ryska
  säkerhetspolitiska initiativet.
  Den underförstådda varningen till de krafter som
  hotar ryssar och ryska intressen.
  (Jmf Medvedevdoktrinen) mm osv….

  Hur mycket av detta kommer att kommenteras i våra
  media? Är det helt ovidkommande ur svensk synpunkt?

  Rättelse: Luftvärnssystemet Triumf är det moderna
  S-400. S-300 är ett äldre system jämförbart med
  det amerikanska Patriot.

  Mina inlägg skall INTE uppfattas som rysk propaganda
  utan bara en ödmjuk insikt om att svensk försvars
  och säkerhetspolitik alltsedan Birger Jarls och
  Alexander Nevskijs dagar varit mycket beroende
  av vad som händer i Ryssland….

 4. 09 maj 2009 kl. 11:57

  Det är mycket snack om Dawit Isak och Adenviken men av någon anledning nämns aldrig någonting om det här.

 5. spanaren
  11 maj 2009 kl. 9:42

  Rysk TV (CH1 – Novosti) rapporterade idag
  att den ryska jagaren Admiral Panteleyev
  ur ryska Stilla Havsflottan avvärjt ett
  angrepp mot ett tankfartyg i konfliktområdet
  där även de två svenska ”patrullbåtarna”
  skall verka. Jagarens helikoptrar spelar
  tydligen stor roll vid skyddet av handelssjöfarten.

  Rysk TV har tidigare visat hur tillfångatagna
  pirater fördes ombord på det ryska örlogsfartyget
  för vidare ”handläggning” av deras ärenden….
  Har inte lyckats spana upp något om vad som
  sedan hänt med piraterna – någon som vet?

  Bifogar en länk med beskrivning av den ryska
  jagaren. Rekommenderar även ”external
  link” som beskriver tillfångatagandet av
  somaliska pirater vid ett tidigare tillfälle.

  Ryska flottan har många fartyg i samma storlek
  som våra ”kustkorvetter” – bara något större och
  mycket tyngre bestyckade inkl. luftvärn (SAM).
  Varför sänder inte ryssarna två ”Tarantul” till
  Adenviken istället för en ”Udaloj”?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_destroyer_Admiral_Panteleyev_(BPK_548)

 6. spanaren
  13 maj 2009 kl. 7:35

  Att den ryska flottan sätter in jagare med
  följefartyg i Adenviken är naturligtvis av
  föga intresse eftersom – som ”alla” vet –
  inget hänt med den flottan sedan 1991.
  Svenska folket skall inget veta om Lada-klass
  ubåtar och Stereguschy-klass fregatter i
  Östersjön…..

  Vi skall inte heller få veta att Norge sätter
  in en helt ny oceangående fregatt av AEGIS-typ
  HMNS Fridtjof Nansen i området.

  Vad vi skall veta är att två gamla svenska
  ”skärgårdskryssare” byggda för kustnära fart
  i Östersjön under sista delen av ”Kalla Kriget I”
  (den tänkta FI var sovjetiska ”Tarantul” av
  samma storlek men med mycket tyngre bestyckning)
  skall försvara handelsfartygen som fraktar FNs
  laster till Mombasa utanför Somalia
  – om vädret tillåter….

  Vad gäller de av ryssarna tillfångatagna piraterna
  skriver Novosti att de troligen kommer att ställas
  inför rätta i Ryssland och riskerar upp till 15
  års fängelse.

  Om de svenska fartygen, hur otroligt det än kan
  tyckas idag, omhändertar några somalier kan man
  fråga sig vad som skall ske. Kommer våra media
  då kräva att de skall få politisk asyl som
  flyktingar med tillhörande förmåner i Sverige?

  http://www.norvetnet.no/dok/artikkel333.asp

  Vad gäller våra media gäller enligt min mening
  inte bara frågan ”Var var ni då” utan i lika hög
  grad ”Vad skriver ni idag – och varför?”

 7. 13 maj 2009 kl. 11:22

  Nja, Spanaren.
  De prioriterade målen för flottans kustkorvetter och robotbåtar var nog inte Tarantuler eller andra stridsfartyg.
  Målen var nog snarare Ivan Rogov och andra landstigningsfartyg som skulle bekämpas om möjligt samordnat med flyg och ubåtar.
  Fartygen skulle utnyttja rb 15 mycket stora porté från om möjligt skyddade lägen och med extern målanvisning.

  För de uppgifter och den miljö kustkorvetterna ursprungligen byggdes var/är de nog ganska ändamålsenliga fartyg. Om de sen är särskilt väl lämpade för den nuvarande uppgiften kan man ju verkligen fråga sig.

  Vad gäller eventuella omhändertagna pirater, så ska enligt ett avtal mellan EU och Kenya, dessa överlämnas till detta land för lagföring.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: