Hem > Okategoriserade > Medvedev satsar på ungdomen

Medvedev satsar på ungdomen

Spanaren har i en kommentar till ett av mina tidigare inlägg indirekt fäst uppmärksamheten på de inre motsättningar och maktstrider rörande försvarsreformer som är så vanliga i Ryssland.

Försvarsministeriets årliga konferens för ledande generaler och politiker den 11 november i fjol skiljde sig från det normala i två avseenden. Landets president var inte närvarande och den delgivna informationen var begränsad.
Det som delgavs var dock av stort intresse för de närvarande. Från departementet meddelades avsikten att drastiskt skära ned arméns styrka och att frångå värnplikten.
Antalet officerare avsågs minska med drygt 50 000 och fyra elitdivisioner, varav två luftlandsättningsdivisioner, planerades för avveckling redan 2009 samtidigt som 80% av de militära skolorna skulle komma att läggas ned. Den totala krigsorganisationen skulle begränsas till 1,7 milj man med möjligghet till inkallelser av endast 700 000 ytterligare.
Presidentens frånvaro från mötet och försvarsministerns tystnad, har hittills tolkats som att de velat stå vid sidan av de interna striderna inom de väpnade styrkorna där förslaget, som i praktiken skulle resultera i avsevärt färre förband och att man gick ifrån möjligheten att vid behov kunna mobilisera en massarmé, som väntat och helt enligt rysk tradition resulterat i interna revirstrider och organisatoriska obstruktionsförsök.
Den politiska ledningen ska helt enkelt från åskådarplats ha försökt skapa sig en bild av vilka som var att lita på och vilka reella möjligheter det fanns till ett genomförande.

Ryska kommentatorer har tolkat förslaget som att man i den ryska ledningen kommit fram till att man inte har möjligheten eller råd att matcha USA och NATO och att man anpassar de konventionella stridskrafterna därefter. Kvar blir kärnvapenstyrkorna som moderniseras och blir Rysslands enda resurs som skulle motivera landets stormaktsstatus.

Så långt efterspelet och kommentarerna till mötet i november.
Nu har president Medvedev tagit bladet från munnen och i ett tal inför sina rådgivare hävdat att militärtjänstgöringen och försvaret av moderlandet är en patriotisk plikt och ett för medborgarna grundläggande krav.
Han framhöll att han radikalt skulle ändra ett ruttet system där ungdomar saknar patriotism och undandrar sig värnpliktstjänstgöringen med falska sjukintyg köpta av deras föräldrar.
För att råda bot på detta avsåg han införa ett 12-årsprogram med paramilitär utbildning för ungdomar innan de rycker in till värnpliktstjänstgöring.

Ska detta uttalande från Medvedev tolkas som att han nu känt av åt vilket håll vinden blåser, vilka reformer han har möjlighet att genomföra och att planerna från novembermötet 2008 är lagda på hyllan?
Eller är det ett sätt att med den föreslagna paramilitära utbildningen som täckmantel indoktrinera ungdomen i det rätta ryska tänkandet, att tvätta bort västerländska idéer och livsmönster och att skapa ordning bland struliga ungdomsgenerationer; allt medan den föreslagna försvarsreformen går vidare?
Framtiden har svaret, men ungdomsutbildningen skulle i alla fall kunna suga upp 50 000 övertaliga officerare.

Annonser
 1. spanaren
  23 april 2009 kl. 13:35

  Är det törhända så att hela reformen liksom
  talet om avskaffad värnplikt bara är en rysk
  ”Maskirovka” där den nuvarande gardesmotorskytte
  divisionen Tamanskaya OMVANDLAS till två moderna
  slagkraftiga brigader om totalt 15.000 man
  med modern rysk materiel bla T-90 mtb?
  Samma fråga gäller ”Kantemirovska” och
  98:e/106:e GDSS. Avveckling eller omvandling?

  I ”maskirovkan” ingår motstridande uttalanden från
  stats och militärledningen på samma sätt som vi
  ser i dagens ryska politik vad gäller NATO/Georgien.
  Har Putin kommenterat någon av frågorna? Om inte
  vad betyder det?

  Hur den innersta dockan ser ut får framtiden utvisa…

  http://en.wikipedia.org/wiki/2nd_Guards_Tamanskaya_Motor_Rifle_Division

 2. spanaren
  24 april 2009 kl. 9:10

  Vid en översyn av vilka ryska förband som
  i huvudinlägget sägs stå inför en nedläggning
  noterar undertecknad att det rör sig om i
  huvudsak Moskvas garnison och den bäst utrustade
  kärnan i den ryska krigsmakten – maktens pretoriangarde förlagda i Moskva/Tula/Ivanovo.

  Är det inte så att en framtida uppdelning
  av nuvarande divisioner till brigader med en
  totalt oförändrad styrka är vad som avses
  – inte avveckling?

  Att Ryssland skulle, som Sverige, i praktiken
  avveckla huvudstadens försvar och därmed frånta
  statsledningen militära maktmedel ställer sig
  undertecknad frågande till – särskilt med hänsyn
  till händelserna i början på 1990-talet.

  Den 9:e maj visas Moskvas garnison upp i paraden
  på fd Röda Torget och omvärlden och ryssarna i
  allmänhet får tillfälle att se ”maktens stålklädda
  näve”. Blir det i fortsättningen ingen parad på
  ”Segerdagen” och om det blir så vilka förband skall
  utföra den när de viktigaste och historiskt mest
  ryktbara avvecklats?

  Skulle vara intressant att läsa en kommentar till ovan
  från Peter Hammarberg eller någon annan sakkunnig
  som svar på mina amatörmässiga ”funderingar”….

  http://en.wikipedia.org/wiki/4th_Guards_Kantemirovskaya_Tank_Division

 3. Peter Hammarberg
  24 april 2009 kl. 17:53

  Behovet av direkt gripbara arméförband för att försvara huvudstaden mot yttre hot är nog väldigt lite i dagens hotbild. För den uppgiften krävs nog snarare ett väl utvecklat luftförsvar, inklusive de i SALT medgivna antirobotbatterierna.
  Däremot, och där håller jag med Spanaren, finner jag det otroligt att de ryska makthavarna skulle frånsäga sig möjligheten att i anslutning till Moskva kunna disponera välutbildade och välutrustade förband för egna, interna behov.
  Dessa måste dock inte komma ut armén; inrikestrupperna löser säkert detta minst lika bra och är kanske mera lojala mot dem som makten haver.
  Arméns förband, särskilt de traditionsrika gardesförbanden, är förmodligen mera lojala mot armén som sådan än mot den politiska ledningen; detta trots vad som hände på 90-talet.

  Detta hindrar inte att det mycket väl kan bli så att divisionerna avvecklas och återuppstår i form av moderna brigadförband. Detta ligger helt i linje med den pågående omstruktureringen av den ryska armén och kan också mycket väl vara ett sätt att utåt signalera en neddragning som i själva verket resulterar i en kvalitetshöjning.

 4. spanaren
  25 april 2009 kl. 6:39

  Ryska 20:e armen och trupperna ingående i
  Moskva militärdistrikt har enligt min
  spaning som huvuduppgift att möta/slå ett
  militärt angrepp från ”Västfienden” (USA/NATA)
  i samverkan med den vitryska krigsmakten om
  såsom i ”Krig och Fred” ”de västliga armeerna
  går över ”Rodinas” gräns som skett inte bara
  under Napoleonkrigen…..
  Fast det händer aldrig mer enligt svensk syn
  idag eftersom historien tagit slut……
  Detta visar sig i övningsscenariot för den
  stora militärmanövern i västra Ryssland/Vitryssland
  ”Union Shield 2006”. Årets stora övningar är
  ”Union Shield 2009” och ”Zapad 09”. (Dessutom
  skall en stormanöver hållas i Kaukasus)

  Innebär en omvandling/modernisering av den ryska
  armen från konceptet från VK2 till dagens med
  rörliga brigader bemannade med i huvudsak
  yrkesmilitär/kontraktsanställda att ryska armens
  slagstyrka minskar? Är 2 brigader om 7.500 man
  vardera svagare än en division om 12.000 man?

  Den ryska moderniseringen behöver inte nödvändigtvis
  följa det svenska exemplet där fördelningarna blev
  brigader som blev bataljoner som imorgon blir
  en lätt ”insatsstyrka”….

  Peter Hammarberg

  Föreslår du inrättar en redigeringsfunktion
  liknande den på AB Forum ”Ryssland” för att
  möjliggöra bifogandet av flera länkar och möjlighet
  till rättelser före ”skicka kommentar”.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s